Bättre liv för sjuka äldre

 

Vården och omsorgen om de sjuka äldre i vårt län arbetar ständigt med att bli bättre. Satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" har utgått från en nationell överenskommelse som varat under perioden 2012-2014. Ambitioner med nya arbetssätt, tankar och metoder som skapas och införs lever vidare i ordinarie verksamheter från 2015 och framåt genom en handlingsplan för länet.

icon Strategi och handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre

SENASTE NYTT

141104 Material från utbildningsdagar

I länkarna nedan finns material från SIP-dagen den 7/10 och egenvårdsdagen den 14/10.

icon 7okt 2014 SIP

icon Egenvård förskolan skolan 

icon Meddbl 6-13 SoS Egenvård

icon PPT EGENVÅRD 14 okt

icon SOSFS 2009-6 Egenvård-ändr 2012-10

140910 Nyhetsbrev nr 3 2014

Nu har vårt 3:e nyhetsbrev kommit ut. I brevet hittar du aktuella nyheter som berör Bättre liv för sjuka äldre:s olika målområden.

 

140714 Kampanj för att förebygga fallolyckor vecka 40

Stå på dig är en kampanj för att förebygga fallolyckor bland äldre i Jämtlands län. Kampanjen pågår under vecka 40 och infaller i samband med FN:s internationella äldredag den 1 oktober. Läs mer på kampanjens hemsida www.stapadig.se.

140422 Kvalitetsregisterkonferensens presentationer

Nu finns de presentationer som hölls vid kvalitetsregisterkonferensen den 8 april att ladda ner, se nedan.

icon Introduktion 140408 (1.26 MB)

icon bpsd-registret 140408 (1.31 MB)

icon rikssår 140408 (731.45 kB)

icon Senior alert 140408 (2.16 MB)

icon svedem 140408 (977.67 kB)

icon Svenska palliativregistret 140408 (1.78 MB)

140310 Kvalitetsregisterkonferens

Den 8 april anordnar utvecklingsledarna och ledningskraft en kvalitetsregisterkonferens tillsammans med företrädare för Senior Alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registret och SveDem.

Syftet med konferensen är att synliggöra nuläge och resultat, informera om nyheter i 2014 års överenskommelse samt skapa inspiration till långsiktighet i det pågående arbetet för de mest sjuka äldre.

Anmäl dig till konferensen via kurs och konferens på Regionförbundets hemsida. 

140115 Äldreöverenskommelse 2014

Nu är den nya Äldreöverenskommelsen för 2014 klar och publicerad. Du hittar den under länken "Bättre liv för sjuka äldre - SKL" i högerspalten. Överenskommelsen kommer att kompleteras med en handlingsplan under februari månad.

131210 Förbättringsarbeten "Bättre liv för sjuka äldre"

Under 2013 har sex team från Jämtlands län deltagit i ett genombrottsprogram i "Bättre liv för sjuka äldre" satsningen. Teamen har själva valt förbättringsarbeten utifrån målområdena i länets strategi och handlingsplan. Representanter från både kommun och landsting har funnits i samtliga team. Krokom, Åre, Berg, Bräcke, Härjedalen samt ett s.k. övergripande team med representanter från kommuner, primärvård och specialiserade sjukvården har deltagit.

Under rubriken "Förbättringsarbeten Jämtlands län" finns alla rapporter. Ta del av dem och hämta inspiration till din verksamhet.

131203 Nyhetsbrev

Nu har vårt 3:e nyhetsbrev kommit ut. I brevet hittar du aktuella nyheter som berör Bättre liv för sjuka äldre:s olika målområden.

131115 Sammanhållen vård och omsorg
Under våren har ett analysarbete genomförts med syfte att få en heltäckande bild över äldre länsbors vård- och omsorgskonsumtion. Läs mer>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon Strategi och handlingsplan
icon Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Dela / Tipsa

Besöksadress: Rådhusgatan 72

Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt

Vill du ha vårt nyhetsbrev?