Bättre liv för sjuka äldre

 

Vården och omsorgen om de sjuka äldre i vårt län arbetar ständigt med att bli bättre. Satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" har utgått från en nationell överenskommelse som varat under perioden 2012-2014. Ambitioner med nya arbetssätt, tankar och metoder som skapas och införs lever vidare i ordinarie verksamheter från 2015 och framåt genom en handlingsplan för länet.

icon Strategi och handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen arbetar för att förbättra kvaliteten i verksamheterna med stöd från följande kvalitetsregister

www.palliativ.se

www.senioralert.se

www.bpsd.se

www.svedem.se

www.rikssar.se

 

 

 

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt