Social välfärd

Region Jämtland Härjedalen bildades 1 januari 2015. I regionen ingår vissa kommunala uppdrag där bl.a. området social välfärd finns med.

Vi arbetar med samordning och intressebevakning av frågor inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård för länets kommuner.För att länets invånare ska må bra och kunna utvecklas är det viktigt med en väl fungerande välfärd. Trygga barn/vuxna och äldre är en bra grund för utvecklingen av vår region. Vi vill också sträva mot en jämlik och jämställd social välfärd.

Grundstrukturen i länet till stöd för kunskapsutveckling bygger på en upparbetad regional samverkan mellan kommunernas socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård, landstinget och Mittuniversitetet.

I vårt uppdrag ingår att stödja och tillsammans med länets kommuner stärka de kunskapsbaserade välfärdstjänsterna och att de präglas av god kvalitet inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård i Jämtlands län.

Sidansvarig: Katarina Ryckenberg

Social välfärd -kontakt

Social handläggare

Lena Hallquist

Lena Hallquist webb

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt