På gång

 

AndersByströmPåGång

VECKA 6

Hej,

Vi har nyligen träffat tjänstemannaledningen för det kommande, sammanslagna Tröndelag i Åre för samtal om hur vi kan driva vårt samarbete vidare. Två givande dagar där vi diskuterade näringslivsutveckling, innovationsarbete, folkhälsa och besöksnäring.

Den kanske viktigaste punkten på dagordningen var nog ändå den om infrastruktur och då i synnerhet kring elektrifieringen av Meråkerbanan. Det har fattats ett beslut om elektrifiering 2023 och vi får helt enkelt bevaka om detta nu kommer med i den nationella planen. Mer om mötet kan du läsa på annan plats.

Under senaste mötet med regionala utvecklingsnämnden togs beslut om projektinitiativet SMICE. Det är ett spännande Interreg-projekt kring cirkulär ekonomi och jag rekommenderar att ni ser filmen om detta på YouTube.

Under mötet togs dessutom beslut om stöd till ett elbussprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Nettbuss, Länstrafiken, Jämtkraft och Krokoms kommun. Läs mer om satsningen här.

Anders Byström
Biträdande regiondirektör

 

VECKA 47

Hej,

Jag är nu hemkommen från en resa till Paris och ett möte med OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, som besökte Jämtland Härjedalen tidigare i år för en genomlysning av regionens möjligheter och utmaningar, en så kallad ”territorial review”.

Delar av OECD:s rapport blir officiella denna vecka, bland annat i samband med att Europaforum håller rapportörsmöte i Stockholm i slutet av veckan.

Vi har mycket annat på gång också, bland annat lanseras i dagarna rapporten ”Läget i länet” som är en uppföljning av arbetet med regionala utvecklingsstrategin. Rapporten har tagits fram i samarbete med länsstyrelsen och pekar på hur det har gått, konsekvenser med mera. Spännande läsning som du kan läsa mer om på annan plats.

Anders Byström
Biträdande regiondirektör

 

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt