Kommersiell service


Region Jämtland Härjedalen ansvarar dels för det Regionala Serviceprogrammet och dess årliga handlingsplan, samt även en del av de företagsstöd som finns att tillgå inom kommersiell service, vilka är;

  • Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.
  • Hemsändningsbidrag
  • Investeringslån
  • Servicebidrag

Investeringsstöd söks numer hos Länsstyrelsen Jämtlands län.

Stärkt samverkan för kommersiell service i Jämtland Härjedalen

Ett projekt som delfinansieras av Landsbygdsprogrammet och som har till syfte att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska även arbetet i projektet leda till att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles-och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det övergripande målet med projektet är att skapa en stark samverkan mellan offentliga aktörer i Jämtlands län genom en bra struktur men tydlig koppling till länsövergripande och kommunala program och planer.

Projektet pågår till och med 31 juli 2019 och ni kan följa arbetet på vår blogg som ni hittar här:
www.serviceijamtlandharjedalen.wordpress.com

Jordbruksfonden

 

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt