Regionalt företagsstöd

EUlogo v RGB

 

 

 

Har du ett nystartat företag och vill göra en investering? Avser du göra investeringar i produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling? Eller planerar du en större materiell investering i ett befintligt företag? Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del av finansieringen.

Vem kan erhålla företagsstöd?

Företagsstöd kan lämnas till företag verksamma i stödområde A, det vill säga hela Region som vill växa och skapa tillväxt.
Stöd kan lämnas till företag som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Företagsstödet ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

 

Några verksamheter kan inte enligt förordningen erhålla stöd. Det är företag inom transportsektorn, energiområdet och fiskerinäringen. Stark begränsning gäller för jordbruk och livsmedelsförädling där stöd i första hand söks ur landsbygdsprogrammet. Enligt praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.

Region Jämtland Härjedalen har för att utöka sina tillgängliga regionalekonomiska medel, erhållit ett ramprogram hos EU:s regionala utvecklingsfond. Detta innebär att EU ställer mer formella krav på stödsökande gällande upphandling, särredovisning och information. Läs därför under viktigt att veta vad som gäller.

Blanketter

Blanketter för ansökan med mera hittar du här.

Kontakt företagsstöd

Jan Eriksson
Handläggare företagsstöd
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
063-14 66 59

Åsa Abrahamsson
Handläggare företagsstöd
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
063-14 66 56

Berit Fält
Handläggare företagsstöd
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
063-14 65 20

Maria Kumpula
Samordnare service på landsbygden
Handläggare kommersiell service
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
063-14 66 26

Gunilla Karlsson
Rekvisitionshandläggare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
063-14 66 61

Inga-Lill Lindhe
Rekvisitionshandläggare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
063-146658 

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt