Näringsliv och företagande

 

Regional utveckling ska bidra till goda förutsättningar för länets näringsliv. En viktig uppgift är att samspela med andra aktörer och samordna ett kraftfullt och gemensamt arbete för att främja näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Ambitionen är att fler företag, gärna en mångfald av företag, startas, och att befintliga företag växer och har möjlighet att anställa fler.

Regional utvecklings arbete innebär t.ex. att stödja den övergripande turismutvecklingen så att länets turism attraherar fler gäster, både nationellt och internationellt. Regional utveckling har i uppdrag att utarbeta strategier för innovationer och jobbskapande. Man ska även ta fram operativa program för länet om Kreativa näringar, Gastronomi och Turism.

 

Övergripande mål

  • Fler personer är företagare än idag
  • Fler personer besöker vårt län än idag
  • Fler företag säljer på en marknad utanför länet


Målbild 2020

År 2020 har Jämtlands län, som aldrig varit industrialiserat i den meningen att stora kraftfulla basindustrier utvecklats, ytterligare utvecklat en mångfald av företag. Tillväxtföretagen ingår i företagssammanslutningar i tillväxtbranscher och har sin huvudsakliga marknad utanför länet. Satsningen på upplevelseföretagande har gjort att länet blivit ett av de större besökslänen i landet med en stark året-runtturism.

Den nya teknikspridningen och framför allt tillämpningen av distansoberoende teknik gör att många män och kvinnor i alla åldrar valt att bosätta sig och etablera verksamheter i länet där dess höga natur-, kultur- och livsmiljövärden lockat till etablering. Jämtlands län ska vara landets främsta region när det gäller att stimulera entreprenörskap.

icon Regionalt tillväxtprogram 2014

Sidansvarig: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakt


Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv och företagande
070-696 95 41
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Åsa Abrahamsson
Teamledare projekt- och företagsstöd
063-14 66 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt