Kompetens och utbildning

 

Kunskap, kompetens och livslångt lärande är viktigt i en region som vill växa och utvecklas. Utbildning av hög kvalitet är också viktigt om man vill locka människor att flytta hit, inspirera till nytt företagande och underlätta tillväxt. Regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar för ett livslångt lärande för alla människor, i hela länet.

En av huvuduppgifterna är att samordna och skapa utvecklingsmöjligheter för utbildningssystemet i länet. Vissa saker är mer effektiva att arbeta med tillsammans på regional nivå. Till exempel arbetar Regional utveckling med lärlingsutbildningar och olika insatser för de elever som hoppar av skolan. Mycket av arbetet sker i projektform. Två aktuella uppdrag inom området handlar om att arbeta fram ett operativt program för ett livslångt lärande i länet samt att arbeta med kompetensplattformar. Det senare handlar om att skapa effektiva former för det privata och offentliga näringslivet och utbildningsanordnare att samverka för att vi ska kunna bygga rätt kompetens i länet.

Regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen är också sedan 2011 huvudman för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Dessa är en viktig resurs i regionen och ska erbjuda folkbildning, kompetensutveckling och möjligheter till personlig utveckling i ett perspektiv av livslångt lärande. Skolorna är en viktig del i regionförbundets arbete med att nå målen i det regionala utvecklingsarbetet.

Närmare beskrivning av de olika verksamheterna inom området samt de aktuella projekteten återfinns under länkarna till höger och/eller flikarna till vänster.


Övergripande mål

  • Fler personer är i arbete än idag
  • Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag
  • Näringslivsanpassade yrkesutbildningar utvecklas.


Målbild 2020

Jämtlands län har parerat den stora utmaningen att klara generationsväxlingen och ersätta de cirka 40 % förvärvsarbetande som lämnat länets arbetsmarknad. Arbetskraftsförsörjning, invandring, kompetensutveckling och utbildning är viktiga förutsättningar för bibehållen välfärd och möjlig tillväxt.

I en allt mer globaliserad ekonomi är kunskap och kompetens länets främsta konkurrensmedel. Satsningar som har högsta prioritet är ungdomars vuxenblivande, en god integration och bra utbildningssystem som bidrar till god utbildningsnivå för båda könen samt ett livslångt lärande. Övergångsnivån till högre utbildningar är i samma nivå som rikets. Allas kompetens, oavsett kön, ålder och ursprung, tas tillvara.

Sidansvarig: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Attraktion och livsmiljö - Kontakt

Marina Gregorsson
Områdeschef
063-14 66 19

 

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt