Verksamhet

 

Region Jämtland Härjedalen har det övergripande ansvaret för att ta fram, genomföra och följa upp strategier för regionens utveckling.

Vi beslutar om hur vissa statliga medel för regional utveckling ska användas, arbetar med planering av regional infrastruktur samt tar emot och bereder ansökningar om bidrag från EU:s strukturfonder.

Mer konkret innebär det att vi jobbar med allt från att främja ett växande näringsliv och samordna delar av kommunernas vård- och omsorgsarbete till att planera utbildningsinsatser och erbjuda energirådgivning.

En viktig del i arbetet med regionens utveckling är frågor som rör internationalisering. Vi arbetar därför bland annat med att samordna samordna regionpolitikernas internationella arbete och är engagerade i flera internationella nätverk.

Vi arbetar för regionens utveckling och tillväxt inom följande områden:

  • Näringsliv, där finansiering och projektstöd är en viktig del
  • Infrastruktur
  • Kompetens och utbildning
  • Attraktion och livsmiljö
  • Kultur

 

 

 

Besöksadress: 
Kyrkgatan 12
Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt