Om Regional Utveckling


Regionala utvecklingsförvaltningen är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

Vår uppgift är att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom en rad viktiga områden, till exempel kompetens och utbildning, näringsliv, livsmiljö och attraktion samt infrastruktur.

Övergripande mål

För att många ska kunna bo och leva ett bra liv här i Jämtland Härjedalen krävs att:

 • regionen präglas av sina unika natur-, miljö- och kulturvärden.
 • en god service kan erbjudas alla invånare.
 • fler personer flyttar hit.
 • fler personer är företagare än idag.
 • fler personer besöker vårt län än idag.
 • fler företag säljer på en marknad utanför regionen.
 • förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden.
 • regionen har en väl fungerande vård och omsorg.
 • fler personer är i arbete än idag.
 • fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag.
 • näringslivsanpassade yrkesutbildningar utvecklas.
 • en säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för regionens företag och hushåll.
 • Jämtland Härjedalen bidrar till att begränsa klimatpåverkan.
 • energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i regionen.

  Besöksadress: 
  Kyrkgatan 12
  Köpmangatan 21 (område Näringsliv & företagande)
  Telefon: 063-14 64 00

   

   

   

  Postadress: 
  Region Jämtland Härjedalen
  Regional utveckling
  Box 654
  831 27 Östersund

  Organisationsnummer: 232100-0214

  Kontakt