Inbjudan: Läget i länet

Hur står det egentligen till i Jämtlands län? Och hur kommer det att bli i framtiden? Med analyser utifrån rykande färska siffror kring länets befolkningsutveckling följer vi upp det tidigare arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Var befinner vi oss idag och hur prognostiseras åren framåt?

Välkommen till regiondagarna 2-3 mars 2016! Vi får lyssna på omvärldsanalyser från nationella experter gällande migration, landsbygdens framtid och näringslivets utsikter. Det blir även presentationer från regeringens regions- respektive landsbygdsutredningar.

Regiondagarna 2016 arrangeras av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län och riktar sig till företrädare för såväl offentliga aktörer som näringslivet. Eller till dig som bara är intresserad i största allmänhet. Sätt därför ett kryss i kalendern redan nu – lunch till lunch 2-3 mars och mat, mingel och underhållning kvällen däremellan. En inbjudan med program kommer senare.

Kontakt
Ulf von Sydow
Tel: 063-14 65 79
ulf.von.sydow@regionjh.se

Berit Eriksson
Tel: 063-14 66 07
berit.eriksson@regionjh.se

Hans Halvarsson
Tel: 010-225 33 34
hans.halvarsson@lansstyrelsen.se

Källa ursprunglig inbjudan.

Inbjudan: Kalasturné med innovationsprogrammet

Under två veckor i november 2015 kommer vi att ge oss ut på vägarna i regionen för att prata innovation och nytänkande, fira allt bra som gjorts under året och vi tar med oss nyskapande-fika!

Hur ser ni på kreativitet och innovation?

– Inbjudan till dialog och ideverkstad i alla kommuner om våra behov, möjligheter och gemensamma resurser utifrån den regional innovationsstrategin. 

Region Jämtland Härjedalen tog 2013 beslut om en regional innovationsstrategi. Nu har vi tillsammans med regionens medborgare tagit arbetet vidare under 2014-2015 mot skarpa aktiviteter som vi håller på att förpacka till ett innovationsprogram.

Vår önskan från Regionen är nu att få komma till er och berätta om det vi har hört, sätt, gjort och kommit fram till som förslag på att göra fram till 2025. Vi vill höra om nyskapandearbetet i just din kommun för att kunna ta gemensam riktning framåt. Vi vill få ta del av era behov, tankar och idéer kring vad som ska finnas med i det slutgiltiga förslaget till innovationsprogram för regionen.

Vi har träffat personer under resans gång från era kommuner som vi gärna vill träffa igen för en återkoppling, samtidigt som vi ser fram emot nya möten som skapar nya insikter om människors behov i just er kommun.

Vi ser mycket fram emot att få denna möjlighet att möta er under en halvdag i november!

Med vänliga hälsningar//
Erik Noaksson, Innovationsstrateg, Region Jämtland Härjedalen
Projektledare för Nyskapande Jämtland Härjedalen 2025

Kontaktperson

Erik Noaksson

Epost: erik.noaksson@regionjh.se
Mobil: 070-2782244

Inbjudan

När? November 2015 

Var? Alla kommuner i Jämtland Härjedalen