Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter. 

– I ett första skede handlar det om att ta tillvara idéer från medarbetare, men senare ska idéslussarna även kunna användas för att ta emot och vidareutveckla idéer från medborgare, brukare, ideella organisationer och företag, säger Karin Eriksson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Detta tycker vi i Jämtland Härjedalen är jättekul, då det går helt i linje med nyskapandearbetet kring kreativ byråkrati. Heja Vinnova!

Pressmeddelande 20151104: Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Inbjudan: Kalasturné med innovationsprogrammet

Under två veckor i november 2015 kommer vi att ge oss ut på vägarna i regionen för att prata innovation och nytänkande, fira allt bra som gjorts under året och vi tar med oss nyskapande-fika!

Hur ser ni på kreativitet och innovation?

– Inbjudan till dialog och ideverkstad i alla kommuner om våra behov, möjligheter och gemensamma resurser utifrån den regional innovationsstrategin. 

Region Jämtland Härjedalen tog 2013 beslut om en regional innovationsstrategi. Nu har vi tillsammans med regionens medborgare tagit arbetet vidare under 2014-2015 mot skarpa aktiviteter som vi håller på att förpacka till ett innovationsprogram.

Vår önskan från Regionen är nu att få komma till er och berätta om det vi har hört, sätt, gjort och kommit fram till som förslag på att göra fram till 2025. Vi vill höra om nyskapandearbetet i just din kommun för att kunna ta gemensam riktning framåt. Vi vill få ta del av era behov, tankar och idéer kring vad som ska finnas med i det slutgiltiga förslaget till innovationsprogram för regionen.

Vi har träffat personer under resans gång från era kommuner som vi gärna vill träffa igen för en återkoppling, samtidigt som vi ser fram emot nya möten som skapar nya insikter om människors behov i just er kommun.

Vi ser mycket fram emot att få denna möjlighet att möta er under en halvdag i november!

Med vänliga hälsningar//
Erik Noaksson, Innovationsstrateg, Region Jämtland Härjedalen
Projektledare för Nyskapande Jämtland Härjedalen 2025

Kontaktperson

Erik Noaksson

Epost: erik.noaksson@regionjh.se
Mobil: 070-2782244

Inbjudan

När? November 2015 

Var? Alla kommuner i Jämtland Härjedalen

 

Inbjudan: Kreativa byråkrater

Hur ser framtidens kreativa byråkrati ut?

Hur kan vi skapa ett bra innovationsklimat för byråkrater? För dig som vill dela med dig av erfarenheter kring hur vi kan skapa en kreativ offentlig sektor. För dig som vill utveckla din kompetens i behovsdriven utveckling. 

Den kreativa byråkraten är viktig för regional utveckling. Här gavs möjlighet att få ny input, vi delade med oss och hörde andras erfarenheter, tog del av goda exempel, samt idéverkstaden ”Hur kan vi underlätta för och lyfta de som är kreativa byråkrater?” 

Varför en halvdag om kreativ byråkrati?

  • Öka kunskap om hur man hittar nya lösningar
  • Utveckla arbetssätt
  • Locka fram den kreativa byråkraten i var och en
  • Hur kan man vara kreativ i mötet med brukaren i den regelstyrda verklighet man arbetar i som byråkrat

 

 

 

Kontaktperson

Karolina Nätterlund

Epost: karolina.natterlund@regionjh.se
Telefon: 063-14 67 28

Kontaktperson

Erik Noaksson

Epost: erik.noaksson@regionjh.se
Mobil: 070-2782244

Summering