Innovationssystemkarta 1.0

Med inspiration från Stockholmsregionen kan vi nu för första gången publicera en prototyp på innovationssystemkarta för Region Jämtland Härjedalen!

 

Innovationssystemkarta 1.0

Innovationssystemkarta 1.0 hittar du här:

Innovationssystemkarta 1.0

 

Kartan är interaktiv och du kan klicka dig runt i de olika nivåer som kartan är uppbyggd av. Det är vår förhoppning att denna karta ska kunna utvecklas ihop med Länsstyrelsen i Stockholm som har tagit fram mallen och som själva är i färd med att revidera sin innovationssystemkarta som gjordes redan 2012.

Stockholmsregionens innovationssystemkarta hittar du här:

Stockholms innovationssystemkarta 2012

 

Det är vår förhoppning att du ska finna innovationssystemkartan inspirerande och väcka tankar om hur vi inom regionen fortsatt kan utveckla vårt innovationsstödjande system på ett sådant sätt att största möjliga kundnytta kan nås med de resurser som vi idag har till vårt förfogande. Vi tror att det skulle kunna vara fruktbart att göra detta tillsammans med ex. Stockholmsregionen för att på så sätt identifiera likheter och skillnader som kan vara avgörande för vår regions framtida utveckling.

Vill du vara med och planera, eller kanske bjuda in till, nästa samskapande workshop där vi utvecklar och uppdaterar vår innovationssystemkarta till 2.0!? – Ta då direktkontakt med mig, Erik Noaksson, så tar vi nästa bästa steg tillsammans!