Innovationsprogram

Steg för nyskapande

Traditionellt brukar myndigheter ta fram ett handlingsprogram med förslag på aktiviteter och aktörer som är tänkta att utföra de eller vara ansvariga för en process. 

I vår nyskapandeprocess ville vi göra annorlunda. Vi vill skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är mest viktiga för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar om samhällsutvecklingen. Frågor om möjlighet till stöd för nyskapare, cirkulär ekonomi som motor för utveckling, kreativa mötesplatser och science park samt kreativa byråkrater lockade allra mest. Innovationsprogrammet som du nu håller i din hand växte fram underifrån utifrån dialogen i dessa möten under 2015.

Vissa möten gjorde vi ihop med Region Västerbotten inom Innovationsloopen. Kunskap växte om kreativa byråkrater och kreativa mötesplatser på lärresor till Regionerna Västra Götaland, Halland, Södra Småland, Sörmland, Region Midtjylland i Danmark samt Cleveland i USA.

Utifrån detta sätt att arbeta, öppet, tillits- fullt och inkluderande är det Region Jämtland Härjedalens förhoppning att vi skapar en kulturell förändring kring samskapande och dialog som gör att möten och medborgardrivna framstegsteam kontinuerligt möts och tar utvecklingen framåt.

En ny historia om Region Jämtland Härjedalen har börjat skrivas 2015 om den samskapande och öppna regionen som lockar och attraherar individer utanför vår region att bidra med kreativitet, nyskapande och utveckling.

Vi välkomnar alla att delta i vårt fortsatta arbete och ser fram emot att träffa, eller få en inbjudan, av just dig under 2016!

Välkommen!