Projektkontor

Utveckling av projektkontor i Region Jämtland Härjedalen

Rapporten ska utgöra underlag för Region Jämtland­Härjedalens design av ett projektkontor. Tilldelade resurser för rapporten omöjliggör fördjupade undersökningar inom ramen för arbetet.

Målet med detta projektkontor är att så många nya eller i väsentlig grad vidareutvecklade produkter – varor och tjänster som möjligt från Jämtland och Härjedalen ska nå marknaden.

Rapporten med dess bilagor presenteras i följande delar.

Vad bör styra designen av ett projektkontor?
Det ska bidra till att användningen av resurser hjälper så många innovationer som möjligt till marknaden samt att dessa resurser blir så stora som möjligt. Privata resurser dominerar på ett helt överväldigande sätt skapandet av innovationer. Den främsta uppgiften blir därför att bidra till att effektivisera privat arbete och maximera privat kapital för innovationer. Arbetet bör därför ledas och utvecklas av de närmast berörda, d.v.s. innovativa företag och enskilda personer och det bör målgruppsanpassas.

Förslag
Dessa gäller vad Regionen genom t.ex. sitt Projektkontor kan verka för. I mycket stor utsträckning bör de kunna genomföras i samverkan med MID­Sweden Science Park och Samling Näringsliv Jämtland­ Härjedalen. Regionen bör agera så att Företagarna och Svenska Uppfinnarföreningen, liksom Nyföretagarcentrum och samtliga kommuner engagerar sig i detta. Den viktigaste uppgiften är att hitta sätt att engagera företagare och uppfinnare för samverkan i att skapa innovationer, förhoppningsvis genom att skapa lokala Innovationsringar. Det behövs också en motsvarighet till lärosätenas innovationskontor, förslagsvis genom Coacher för innovationer och affärer med lokalt ansvar och med lokal placering. Exempel på uppgifter för dessa lämnas liksom 11 förslag till vidare undersökningar.