Aktörskarta 1.0

Aktörskartan 1.0

Hur ser det samlade stödsystemet ut för företagare och nyskapare i Jämtland Härjedalen? Vem stöttar inom vilka områden? 

Det har vi försökt ta reda på genom att sammanställa en Aktörskartan 1.0. Tidigare år har det också funnits aktörskartor och nu har det blivit dags att uppdatera innehållet i dessa. Denna första prototyp på aktörskarta över stödsystemet i Jämtland Härjedalen ska ses som ett samlat samtalsunderlag för att vi tillsammans under kommande år lättare ska kunna samarbeta för att hjälpa våra företagare, innovatörer, idébärare och nyskapare till framgång tillsammans.

Denna aktörskarta är framför allt tänkt att fungera som ett internt underlag de stödjande aktörerna emellan. Kartan kompletteras dessutom med den öppna information som finns på regionala Verksamt.se Aktörskartan kommer att uppdateras efter behov.

 

Handlingskraftigt innovationsstöd: 

Aktörskartan1.0 (utskrivbar)

Aktörskartan 1.0 (interaktiv)