Det samskapande innovationskontoret

Det samskapande innovationskontoret

"I den första rapporten​ beskriver jag en bild av hur innovationslandskapet utvecklats de senaste 50 åren i formen av ett antal argument eller påståenden som sammantaget beskriver ett mer långsiktig utveckling av kunskapsbegreppet. Vi går från en ide om kunskap som mer eller mindre exakta avbildningar av verkligheten till en ide av kunskap som mer eller mindre användbara perspektiv på verkligheten. Denna förändring är helt central för att förstå det nutida massivt stegrade intresset för innovation.

I den andra rapporten ​försöker jag dra en del praktiska konsekvenser av ovanstående resonemang för bildandet av ett innovationskontor i Jämtland/Härjedalen. Jag gör detta genom att skissa på en idealbild över ett projektkontor som verkar i den miljö som jag beskrivit i den första rapporten. Den viktigaste slutsatsen är att vi behöver ett team av individer med lite olika bakgrund som har kompetens att såväl se den övergripande samhällsutvecklingen men som också kan dra ned detta i konkreta projektaktiviteter och samtidigt utnyttja de digitala möjligheterna."

Ladda ner

samskapande innovationskontoret

Inspirationsrapport: Det samskapande innovationskontoret 

Författare: Olov Forsgren

År: 2015

Organisation: Region Jämtland Härjedalen