Kreativa mötesplatser i Jämtland Härjedalen

Kreativa mötesplatser i Jämtland Härjedalen

Kreativa möten och mötesplatser är en av grunderna för nyskapande innovation.

Att vara styrkebaserad, att utifrån de 5 realtionsbyggande strategierna, medvetet vara och agera ­ välkomnande, nyfiket frågande, styrkefokuserat, inspirerande och att se till helheten ­ i designen och skapandet av kreativa mötesplatser är ett annorlunda, uppfriskande och effektivt sätt som främjar förutsättningarna för högkvalitativa möten mellan människor. Detta leder vidare till kreativ handlingskraft, förnyelse och innovation.

Detta arbete bidrar med att öka förståelsen om kraften i hur vi väljer att vara och agera mot oss själva och varandra och hur viktigt det valet är i design och skapande av kreativa mötesplatser och den kultur som främjar innovation. Önskan är att arbetet skall inspirera dig och andra att “gå från ord till handling”, att det underlättar fortsatt lärande och praktisk utövande av relationsbyggande strategier, som leder till högkvalitativa förbindelser och innovation ­ via nätet och i verkliga möten. Att det skapar innovationsbredd i form av beteenden, stärkande sätt att organisera sig och mötas på, liksom produkter, tjänster, upplevelser och en blomstring av organisationer och samhället.

 

Ladda ner

 

OBS: Länken nedan fungerar dåligt i webbläsaren Safari. Prova med någon annan webbläsare.

Inspirationsrapport: Kreativa mötesplatser i Jämtland Härjedalen

Författare: Daniel Richardsson

År: Höst 2014

Organisation: Regionförbundet Jämtlands län