En innovationsvänlig offentlig verksamhet

En innovationsvänlig offentlig verksamhet

Internationellt såväl som i Sverige finns det stora behov av och samtidigt pågående arbete med att utveckla offentlig förvaltnings innovationskapacitet. Det handlar då om både den egna förmågan att utföra sina förvaltningsuppdrag och förmågan att skapa förutsättningar för innovativitet i samhället i övrigt. I Sverige har vi ett problem därför att vi har begreppet ”offentlig förvaltning” när vi egentligen borde tala om offentlig utveckling och skapande av framtiden. För att lyckas med denna uppgift är verksamhetsledarnas förståelse för behovet av innovativ verksamhetsutveckling viktig. Utöver en ledarskapsfråga är det viktigt att i större utsträckning lyssna på, utgå ifrån och involvera brukarna av den offentliga verksamheten samt de som skall få nytta av alla offentliga aktörers insatser inom innovationssystemen så kan vi skapa en god mylla för innovativitet att växa i. En stor utmaning är samtidigt att samordna och minimera suboptimering bland alla aktörer i innovationssystemen. 
Även hur de offentliga institutionerna arbetar med sin personalpolitik är en mycket avgörande faktor för innovationsstödets kvalité. Rekryteringskraven måste öka gällande egenskaper som är viktiga för att ta idéer till färdiga produkter och processer. Långsiktig  kompetensutveckling på flera olika nivåer i kommun och landsting är nödvändig. 

Sist men inte minst måste den politiska ledningen omfattas både av förståelsen för innovativitetens styrka och möjlighet till ett starkt samhälle och se hur organisation och verksamhet kan formas för att skapa det innovativa utrymme som Jämtland och Härjedalen behöver.


Ladda ner

Inspirationsrapport: En innovationsvänlig offentlig verksamhet 

Författare: Klas Palm

År: Höst 2014

Organisation: Regionförbundet Jämtlands län