Dokument

Styrande dokument

 Innovationsstrategin 2025 

Innovationsprogram 2020

Inspirationsrapporter

Samhällstrender som påverkar regionens attraktivitet och innovationsutveckling

Vad är grejen med Jämtland?

Ökad företagssamverkan inom och mellan branscher

Utveckling baserad på gränsresursen Sverige-Norge

Nordens gröna bälte

i Jämtland Härjedalen

En innovationsvänlig offentlig verksamhet

Utifrån ett småskalighets-, glesbygds- och hållbarhetsperspektiv

Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Jämtland Härjedalen?

Östersund studentstaden

En kreativ och öppen miljö på campus

i Jämtland Härjedalen

Kreativa mötesplatser

i Jämtland Härjedalen

Det samskapande innovationskontoret

Utveckling av projektkontor i Region Jämtland Härjedalen