Grejen med Jämtland Härjedalen

Grejen med Jämtland Härjedalen

I dagens globala samhälle, som vi är en liten del av, blir det viktigt att klargöra vad som är vårt signum och speciella styrkor framför andra. 

Vad är det som skiljer vår region från Västman- land eller varför ska man bosätta sig i Klövsjö när man kan välja att slå sig ner på Kinnekulle? Att kontinuerligt arbeta med omvärldsanalys för att förstå globala trender är viktigt. Det är lätt att bli hemmablind och förnöjsam som gör att vi kanske missar att bjuda in fler talangfulla, kreativa och glada människor till vår region.

Våra destinationsbolag gör ett fantastiskt jobb med att sprida bilden av natur, snö, skidåkande människor, vandring, friluftsliv och vidder. Det ska vi stärka, utveckla och inspirera till fler branscher och områden.

Vårt fantastiska kulturliv behöver synas mer liksom alla kreativa människor engagerade i ideella föreningar, bygdeföreningar och idrottsklubbar.

Att kontinuerligt förstå och förmedla våra egna unika världen i vår blomstrande landsbygd i norra Sverige kommer vara en framgångsfaktor för att skapa framtida samarbeten och samhällsutveckling.

Dokumentation

Inspirationsrapport:
Grejen med Jämtland Härjedalen 

Detta har hänt 2015:
Grejen med Jämtland Härjedalen