Gränslösa grannar

Gränslösa grannar

Vår förmåga att skapa blomstrande och livgivande nätverk och samarbeten kommer bli helt avgörande för våra möjligheter att skapa samhällsnyttiga innovationer som utvecklar vår region. 

Ny IT-teknik med utbyggt bredband, smartphones och molnlösningar/appar gör att hela världen är våra grannar. Men teknik allena räcker inte, vi måste mötas också och ta vara på de komparativa (specifika) fördelar som just vår region har.

I väster har vi ett av Europas mest spännande och dynamiska regioner – Sör- & Nord Trön- delags fylken med Trondheim som den stora motorn för teknisk forskning och utveckling i hela Norge. En del skiljer i förutsättningar, men det mesta förenar.

Viljan att samskapa är stor och har en fantastisk potential. I öster har vi våra grannar i Västernorrlands län och på finska sidan våra nordiska vänner med lång tradition och samskapande inom bl.a. Nordens Gröna Bälte och Mitt Norden Kommittén. Det finns stor vilja och potential i att förstärka traditionen av väst-östlig samverkan, både i infrastrukturpro- jekt men även forsknings- och innovationsinriktat. Nordens Gröna Bälte med inriktning på cirkulär ekonomi och omställning till fossilfritt samhälle lockar.

Vi har en järnväg som förenar oss och en Green-highway som ligger i framkant för elbilsanvändning och infrastruktur, som inspirerar till nya satsningar med fokus på kreativitet, samhällsutveckling och innovation för hela Mittnordens utveckling och framtid.

Dokumentation

nordens grona balte

Inspirationsrapport: 
Nordens gröna bälte

Detta har hänt 2015: 
Nordens gröna bälte 

Detta har hänt 2015: 
Mötesplats Lycksele