Kreativa möten

Kreativa möten

Insikten i att ”ensam inte är stark” blir allt större i dagens samhälle. Dagens utmaningar är inte enkla linjära processer som vi löser genom att gå från A till Ö, utan komplexa problem som snarare liknar ett garnnystan som vi nystar upp och använder oss av tillsammans genom kreativ samskapande dialog.

För att lösa komplexa problem krävs samskapande och dialog där många kompetenser hjälps åt att försöka nysta upp garnnystanet. Internet, smartphones, molntjänster och appar ger nya möjligheter att samskapa distansoberoende och gränslöst som inte var möjligt för bara några år sedan. Detta möjliggör öppen innovation, att använda den digitala tekniken fullt ut, många individer samtidigt som testar och använder stora mängder data simultant i en ständigt återkopplande process där vi testar oss fram.

Kreativa möten handlar också om vårt behov som sociala varelser att mötas fysiskt och sam- skapa. Dialogbaserade metoder ex. Open Space, World Cafe och Appreciative Inquriy (AI) har rönt framgångar här. I staden Cleveland, USA, används AI för att förändra bilden av en hel stad, från kollaps och ”Rustbelt” till en grön stad vid en blå sjö.

I kreativa möten har vi inspirerats och tagit lärdom av detta och försökt översätta dessa initiativ till jamtska! Välkommen att inspireras vidare du också!

 

Dokumentation

Inspirationsrapport: 
Kreativa Mötesplatser

 

Detta har hänt 2015: 
Science Center

 

Detta har hänt 2015: 
Mötesplats Lycksele

 

Detta har hänt 2015: 
Lärresa till Sustainable Cleveland