Stöd för nyskapare

Stöd för nyskapare

En vanlig frustration i Jämtland Härjedalen är ”att det är så rotigt att förstå vem som gör vad och varför i innovationsstödsystemet när jag vill ha hjälp med min innovation”.

Frustrationen är berättigad eftersom stora summor offentliga medel kanaliseras till många aktörer som ska ge stöd i allt från finansieringsfrågor till start-up-hjälp, export- och projektstöd. Vi är inte ensamma i våra funderingar och har därför inspirerats av den nationella satsning som nu görs på regionala sidor av verksamt.se. Regionala verksamt.se kommer bli vår gemensamma kanal för att du ska hitta rätt i din fråga efter stöd, från ide till att driva bolag. Dessutom stöd för stimulans om kreativitet, företagande och innovation från andra, samskapande nätverk, rådgivning och finansiering, kunskap och forskning, och internationalisering är andra ingångsvärden som du kan använda för att hitta ditt specifika stöd.

Stöd till nyskapare handlar även om hur vi innovationsstödaktörer kontinuerligt utvecklar formerna för vårt gemensamma stöd till kund. Hur bättre lärprocesser utvecklas till projektverksamheten. Hur vi skapar mer transparanta beslutsprocesser kring ex. Regionalfonden och beslut om medfinansieringsstöd, och inte minst hur vi får ett innovationsstödssystem som är inkluderande och skapar tillit för alla, oavsett i vilken kommun man bor.    

samskapande innovationskontoret

Inspirationsrapport: 
Det samskapande innovationskontoret

Inspirationsrapport: 
Ökad företagssamverkan 

Inspirationsrapport: 
Utveckling av projektkontor 

Detta har hänt 2015:
Regionala Verksamt.se

Detta har hänt 2015: 
Företagssamverkan