Innovationsprogrammet

Steg för nyskapande

De tre vägledande målen för det regionala innovationsarbetet är smart specialisering utifrån våra villkor, stärkt omvärldsbild av vad som gör oss unika och effektiv användning av gemensamma resurser.

Innovationsprogrammet i Jämtland Härjedalen växte fram genom dialogmöten 2015. Genom att arbeta, öppet, tillitsfullt och inkluderande är det Region Jämtland Härjedalens förhoppning att vi skapar en kulturell förändring för samskapande och dialog som gör att möten och medborgardrivna framstegsteam kontinuerligt möts och tar utvecklingen framåt. 

Alla delområden och förslag på aktiviteter är hämtade från dialoger med medborgare och experter under 2013-2015. Vi välkomnar alla att delta i det fortsatta arbetet och ser fram emot att träffa, eller få en inbjudan, av just dig under 2016!