Utveckla talanger

Utveckla talanger

I vår fantastiska region Jämtland Härjedalen bor det ca 126 000 individer. Det är vi som är tillgången, det riktiga värdet i vår region, inget annat. 

Innovation görs inte av maskiner, utan av människor som har idéer och förmågan att samskapa med andra för att utveckla dom till samhällsnyttiga aktiviteter.

Att hitta former för samskapande där eldsjälar inte ”brinner upp” är lika viktigt som locka nya talangfulla individer att flytta till vår region.

Mittuniversitetet har en väldigt viktig roll i den kontinuerliga ström av ung talang som årligen kommer till Campus Östersund. Unga talangfulla individer som tillför kreativitet, inspiration och nya idéer under sina studieår. De flesta kommer flytta härifrån, några blir kvar, startar eget eller blir anställda.

Att hitta och utveckla former för ökat samskapande mellan studenter och doktorander mellan näringslivet, samhället och Mittuniversitetet är oerhört spännande och har en fantastisk potential att utvecklas via exempelvis industri- och samhällsdoktorandprogram för att nämna några möjligheter. 

Dokumentation

kretiv miljo pa campus

Inspirationsrapport: 
En kreativ och öppen miljö på campus 

Detta har hänt 2015: 
Campus och studenter

Detta har hänt 2015: 
Sommarkontoret