Cirkulär ekonomi som utvecklingsmotor

Vad är cirkulär ekonomi?

Orden hållbart och småskaligt kommer ofta på tal i Jämtland Härjedalen som något som vi är kända för. 

Cirkulär ekonomi har lockat många till engagemang och nyfikenhet om hur företag, individer och regionen praktisk kan agera för att skapa social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet på nya sätt.

Inom cirkulär ekonomi finns fyra områden som är speciellt intressanta. Regioner som samskapar, hur design används vid produkttillverkning för 100% återvinning, modeller för företagssymbioser där avfall blir till andra företags resurs samt nya affärsmodeller för hyra, dela låna ekonomin.

Speciellt den sistnämnda är mycket intressant för Jämtland Härjedalen där flera företag nu finns som säljer funktion framför produkt, inte minst inom turism och friluftsliv där ”hyra-skidor-konceptet” nu snabbt sprider sig till fler funktionsområden!

Nu laddar vi för SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Dokumentation