Sommarkontoret 2015

Sommarkontor för studenter 22 juni-30 juli 2015

Vill du arbeta med ett skarpt uppdrag, lära av andra och få en upplevelserik sommar? Delta i Nyskapande Jämtland Härjedalens sommarkontor!
 
Vi söker nu sex studenter från olika områden som vill starta upp och driva ett sommarkontor. Kontorets uppdrag blir att arbeta i en designprocess för att hitta lösningar som involverar hela Jämtland Härjedalen i innovation och samhällsutveckling.
 
Eftersom kontoret kommer undersöka kreativitet och innovation i både stad och landsbygd söker vi särskilt dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Kontoret ska i så stor utsträckning som möjligt vara mobilt och besöka olika platser i Jämtland Härjedalen, vilket innebär resor och övernattningar. Du bör vara bekväm med att övernatta i tält eller andra enklare förhållanden.
 
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av design, handledare kommer att finnas för att vägleda gruppen. Däremot förväntas du bidra med din egen personliga expertis från ditt område så att slutleveransen blir så bra som möjligt!

Dokumentation

Från Sommarkontorets hemsida

"Vi har under 6 veckor fört dialog i 8 kommuner med ungefär 100 personer (varav ca hälften är djupintervjuer) inom privat, ideell och offentlig sektor samt även privatpersoner för att finna vad som gör att människor engagerar sig och hur de upplever/tänker kring innovation, kreativitet och idéer. Vad behöver människor för att fåutlopp för sin kreativitet? Vilken stöttning finns idag och vilken stöttning skulle man önska att det fanns?

 

En av våra främsta insikter efter resan är att Region Jämtland Härjedalen fullkomligt kokar av kreativa, innovativa och härliga människor! Region Jämtland Härjedalen ÄR en innovativ region i världsklass! Problemet verkar vara att offentlig sektor i stor utsträckning inte riktigt hänger med i utvecklingen och snarare hämmar utvecklingen med förlegad byråkrati, brist på medkänsla och med system som slår krokben på sig själv.  En fråga man ibland stöter på är vad tjänstemännen/tjänstekvinnorna egentligen gör med våra skattemedel. Fikar dom upp dom?

 

Eftersom vi fokuserat på medborgaren under våra 6 veckor så kan vi inte svara på just den frågan men vill heller inte att några sådana fördomar ska bli hängandes i luften.

6 veckor anser vi även vara för kort tid för att ta fram lösningar som verkligen svarar på de behov vi kartlagt hos medborgarna. Därför har vi valt att ta uppdraget ett steg längre och ge våra ursprungliga uppdragsgivare i uppgift att med fokus på våra medborgarinsikter undersöka var inom den offentliga sektorn det faktiskt brister så att vi en gång för alla kan hitta ett sätt där medborgare och offentlig sektor kan samverka på ett konstruktivt sätt. 

 

Nedan finner du ett sammanfattande dokument som du kan ladda ner och läsa i lugn och ro.

Där har vi gett förslag på fokusområden, gett inspiration och presenterat tillvägagångssätt. Nu är det bara att sätta igång och jobba!

Våra 6 veckor är över men detta projekt är bara en början! Det vågar vi lova!"

 

 

 

Ladda ner:

Kontaktperson

Karolina Nätterlund

Epost: karolina.natterlund@regionjh.se
Telefon: 063-14 67 28

Läs sommarjobbsannonsen

Annonsen finns att läsa här! (Ladda ner pdf:en och läs mer om uppdraget)

 

 

 

Posted in Nytt & Nyskapande and tagged , , , , , .