Nyskapande och innovation i Region Jämtland Härjedalen

Lärresa 24-26 juni 2015 till Halland och Danmark.


Vi genomför en lärresa för politiker och tjänstemän i Region Jämtland Härjedalen. Syftet med resan är att inspireras av Hur arbetar region Halland som ligger långt fram med att utveckla ett innovativt klimat i den egna regionens verksamhet, bl.a. sjuk- och hälsovård? och börja hitta de kreativa svaren på Hur kan vi organisera arbetet för att utveckla regionens förmåga att bli nyskapande och bli mer innovativa? 

Kontaktpersoner


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Klas Palm

Epost: klas.palm@miun.se
Mobil: +46 70-8209935

Posted in Nytt & Nyskapande.