Nyskapande och innovation i Region Jämtland Härjedalen

Workshop 21 maj 2015 i Östersund


Förberedelser inför lärresan till Halland och Danmark den 24-26 juni. Som ett led i förberedelserna inför resan genomför vi också en workshop för att mejsla i behov och mål för lärresan. Välkommen den 21 maj kl 13-15 i samband med att FOUU-rådet träffas. Detta blir startskottet för Halland och Danmarksresan. 

Du som är politiker eller tjänsteman inom Region Jämtland Härjedalen uppmuntras att vara med på workshopen för att skicka med relevanta frågeställningar, även om du inte följer med på själva lärresan senare i år. 

Varför göra en lärande resa till Hanlland och Danmark?
Syftet med resan är att inspireras av Hur arbetar region Halland som ligger långt fram med att utveckla ett innovativt klimat i den egna regionens verksamhet, bl.a. sjuk- och hälsovård? och börja hitta de kreativa svaren på Hur kan vi organisera arbetet för att utveckla regionens förmåga att bli nyskapande och bli mer innovativa? 

Kontakteperson


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Läs mer om själva lärresan 24-26 juni 2015 här. 

Posted in Nytt & Nyskapande.