Hur kan vi skapa framtidens hälso- och sjukvård?

Workshop 28 april 2015 i Umeå.


Vad? Digital hälsa – Sensorstödd 3D för visualisering, simulering och printing inom hälsovård. En idéverkstad om Digital hälsa som Innovationsloopen genomför i samarbete med Innovationsslussen. 

Utvecklingen inom digital 3D-teknik ger helt nya förutsättningar för att fö̈rbättra utfall och effektivitet inom framtida hälso- och sjukvård. Det finns idag ett flertal digitala 3D-tekniker och koncept inom visualisering, printing och simulering – till stor del oprövade – som redan nu har potential att lyfta hälso- och sjukvård till nästa nivå. I kombination med sensorer kan de skapa enorma möjligheter för en accelererad utveckling av området ”Digital Hälsa” i en nära framtid. Syftet med denna Idéverkstad är att samskapa idéer till nya hälso- och sjukvårdskoncept baserade på den nästa generationens digitala teknik.

Var?  Sliperiet, Umeå

När?  28 april, 8.30-16.30
 
Anmälan: Maila till daniel.richardsson@regionjh.se

Kontaktperson


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Dokumentation


Tidigare år:
Här finns en mer sammanställd rapport om vad som hände förra året.
 
Länk: 
Sen finns webbplatsen, Mötesplats Lycksele, där hela processen dokumenteras.
Posted in Nytt & Nyskapande.