Regionalt Verksamt.se, träff 2

Workshop 21 maj 2015 i Östersund

Våra nästa steg kommer nu att handla om hur vi vill att sidan ska se ut, vilka rubriker och etiketter vi vill ha på sidan i vår region. Självklart ska även användare vara med i den processen. 

Vill du finnas på regionala Verksamt.se? 

Vill du att din verksamhet ska finnas med på regionala Verksamt.se? Skicka ett mail till tove.gulliksson@regionjh.se så får du mallen för att lägga upp information på sidan. Senast den 14 maj behöver vi din text för att den ska komma med på regionala Verksamt.se inför workshop 2. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt under året och lansering planeras under hösten 2015. 

Nästa steg
Tack till alla er som var med på denna träff. Nästa steg blir att tillsammans skapa en referensgrupp av användare som får berätta om sina behov av en regional sida på Verksamt.se Träff nummer tre sker i höst, och du kan enkelt läsa mer om det pågående arbetet bakom kulisserna här i Trello

Presentationer från dagen:

Region Värmlands presentation om deras arbete med regionalt Verksamt.se

Tillväxtverkets bildspel om regionalt Verksamt.se

 

Vad är detta?

Vi träffades den 21 maj klockan 08.30-11.30 i aulan på Österängskolan, Rådhusgatan 72. Aktörer i stödsystemet och även nyfikna företagare och andra välkomnades för att fortsätta arbetet med att bygga den regionala sidan för Jämtland Härjedalens alla företags- och innovationsstödjande aktörer.

Den 21 maj kl 08.30-11.30 i aulan på Rådhusgatan 72, togs ytterligare steg och vi arbetade vidare med processen om hur den regionala sidan ska se ut fortsättningsvis och ta viktiga steg som vi fått från Tillväxtverket, Verksamt Värmland och de aktörer som deltog i den förra workshopen 21 april 2015. 

Länkar

Redan nu kan du gå in och kolla på den första versionen av vår regionala sida på Verksamt.se

Det fortsatta arbetet går nu att följa på den digitala processtavlan i Trello.

 

Kontaktperson

Daniel Richardsson
Epost: daniel.richardsson@regionjh.se

Posted in Nytt & Nyskapande and tagged , , .