Inspireras av “Det gränslösa mötet!” och följ med lärresa till Mötesplats Lycksele. 

Lärresa den 2-4 juni 2015 till Lycksele.

Den 2-4 juni 2015 tog vi med oss våra idéer från den idéverkstad vi haft i ämnet Cirkulär ekonomi tidigare under året. På Mötesplats Lycksele utvecklas idéer vidare till att bli färdiga för genomförande. Läs mer om idéverkstaden 13 mars 2015 här. Läs mer om utvecklingsverkstaden den 2-4 juni 2015 här. 

Vi fyllde två minibussar från Nyskapande Jämtland Härjedalen när vi besökte det årligen återkommande Mötesplats Lycksele i Region Västerbotten! Det fanns inget krav på tidigare deltagande i idérverkstad för att följa med till Mötesplats Lycksele. Det räcktre med en vilja att inspireras av gränslösa möten. Med oss kom representanter från Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, näringliv, student, politik och designer. 

Tack för en lärorik resa! 

Vad är Mötesplats Lycksele 2015? 

Region Västerbotten har under de senaste två åren arbetat strategiskt med en metodik för kontinuerligt, medborgardrivet utvecklingsarbete.

Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Syftet är är att främja hållbar utveckling, förändra attityder, skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner och samhandling mellan relevanta opinionsbildare.

Mer information om Mötesplats Lycksele på www.motesplatslycksele.se

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909


Läs mer

Länkar: 

Mötesplats Lycksele 2015 – ”Det Gränslösa Mötet”

Idéverkstaden om Cirkulär ekonomi som hölls i Östersund den 13 mars 2015.

Dokumentation och resultat från idéverkstaden dyker up här inom kort!

Posted in Nytt & Nyskapande.