Hur skapar vi handlingskraftigt innovationsstöd i Jämtland Härjedalen?

Workshop 22 januari 2015


Hur lyckas vi på bästa sätt få ut så mycket som möjligt av vårt Regionala innovationsstödsystem?

Vi önskar nu bjuda in er som är viktiga aktörer i det rådande regionala innovationssystemet för att tillsammans stärka koordineringen inför 2015 och framåt. Hur skall vi på regional nivå samordna arbetet? Hur blir våra olika erbjudanden tydligare och mer lättillgänliga för nyskapande människor i Jämtland Härjedalen. Hur sker flödena mellan de olika aktörerna ut idag, hur sker det mer optimalt i morgon och i framtiden?

Mål för dagen:
# Vi har fått inspiration och möjlighet att lära av en potentiell förebild Stockholm och se deras framgångsfaktorer i att skapa en samlad aktörskarta.

# Vi har fått en inblick i prototyper och idéer om Finansieringsportalen , samt regionalisering av verksam.se

# Vi har arbetat fram en praktiskt färdplan inför 2015 och vi vet våra egna kommande steg att ta.

# Vi har en tydligare bild av våra olika roller, kompetenser och resurser inför 2015 och framåt.

Program:
08:00-08.30 Frukost och mingel
08:30-08.40 Inledningstal
08.40-09.00 Presentation av dagens upplägg och förväntningar
09.00-11.30 Workshop med fokus på dialog omkring förebilder och framtid.
11.30-12.00 Nästa steg
12.00-13.00 Vegetarisk Sopplunch

Resultat


Pitcher av idéer:
Fem prototyper togs fram under workshopen. 
Se pitcher på film (Vimeo)

Presentationer/slides från dagen:
Presentation om regionalt Verksamt.se från Johan Lager på Tillväxtverket 

Dokumentation från dagen


Inledning

Inledning fortsättning

Samordning i stödsystemet

Frågestund/Reflektioner

Posted in Nytt & Nyskapande.