Kollaborativa transportlösningar!

Synliggöra goda förebilder på befintliga kollborativa transportlösningar i andra regioner. (Cirkulär Ekonomi) Frakte.se http://www.frakte.se/ med flera

Posted in Nytt & Nyskapande.