Forskare Klas Palm delar sin presentation

Ladda ner lärmaterial från Klas Palm här:

larmaterial_klaspalm2015

Posted in Bok om kreativa byråkrater, Budget och finansieringslösningar, Dialogplattform, Distansoberoende tjänsteutveckling, Forskningsartikel: Arbeta med innovation, Forskningsartikel: Förverkliga idéer, Implementering av innovation, Inspirationsrapport: En innovationsvänlig offentlig verksamhet, Kreativa byråkrater, Organisationskultur för innovation, Personalpolitik för innovation, Samskapande med hälso & sjukvården.