Tack för en fantastisk idéverkstad om kreativa byråkrater!

Tack till er som var med och arbetade för en mer kreativ byråkrati. 

Nu finns dokumentation från dagen att ladda ner. 

Ta del av dokumentation och resultat här: 151014_kreativa_byråkrater_dokumentation


Vad har jag/vi gjort? Hur blev det gjort?

Träffen var för dig som vill utveckla dig själv inom kreativ byråkrati och samtidigt förnya offentlig sektor i Jämtland Härjedalen. Inspiration, verkstad och gemensam reflektionstid. 

Våra inbjudna inspirationstalare var:

Klas Palm, forskare i innovation i offentlig sektor vid Mittuniversitetet
Hur kan man vara kreativ i mötet med brukaren i den regelstyrda verklighet man arbetar i som byråkrat , studier och forskning, fallgropar och möjligheter. 

Louise Daving, student från Sveriges Lantbruksuniversitet
Redovisning av uppföljning sommarkontoret

Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby
Case från en kommun: Väsby Lärlab Designprocess

Dessutom fick alla deltagare dela med sig av tankar och erfarenheter samt skapa nya erbjudanden och idéer baserat på den inspiration som vi fick under dagen. Dokumenation och material från idéverkstaden finns samlat i en PDF Google dokument på webben.

Dagen avslutades med lunch på Barbecue Garden för de som ville fortsätta samtalen. 

(Som bonus hade vi den stora äran att ha en av kreativa byråkratins grundare Charles Landry på besök i Jämtland Härjedalen dagen innan idéverkstaden. Charles var på plats för att besöka platser och personer runt om i regionen för att samtala om kreativitet, stad och landsbygd, kreativ byråkrati och mycket annat.)

 Vad har det gett mig, oss, andra och situationen?

  • Vi firar redan att idéverkstaden givit ringar på vattnet!
  • Bland annat gjorde P4 Jämtland ett inslag om idéverkstaden och om varför mer kreativ byråkrati behövs (hör inslaget cirka 32:30 in i programmet). Det går också att läsa kort om vad vi gjorde på Region Jämtland Härjedalens nyhetssida.
  • Tillväxtverket har bokat Pelle Falk till stor konferens i vår. 
  • Fortsättningsträff sker den 10 december 2015.  

Vad har vi lärt oss av detta?

Intresset är stort för kreativ byråkrati - och det finns redan massor av kreativa byråkrater. Vi var 60 anmälda från alla olika samhällssektorer på idéverkstan! 

Vad är klokt och listigt - det allra bästa att göra nu?

Kom den 10 december 2015!

Vad behöver jag/vi för att lyckas med det?

Fortsätta samtalet.

Vad är nästa konkreta aktivitet? Nästa steg att ta?

En fortsättning på temat kreativa byråkrater är en öppen workshop om kreativ byråkrati som arrangeras av samma team. Välkommen att fortsätta samtalen den 10 december i samband med lanseringen av en regional sida på Verksamt.se.

13.00-15.00 Öppen workshop kreativa byråkrater

15.30-17.00 After work & Verksamt.se 

Du kan redan nu anmäla dig till nästa träff då vi jobbar vidare tillsammans om kreativ byråkrati. 

ANMÄL DIG HÄR!

Vilka styrkor behövs för att ta oss vidare?

Tillsammans har vi nu i uppdrag att se till att inspirationan från denna första idéverkstad sprider sig som ringar på vattnet ut i regionens offentliga verksamheter. Vi ser fram emot att träffa fler kreativa byråkrater i regionen de kommande åren!

Tack till alla som deltog för en rolig och givande idéverkstad! 

Media

14/10 2015: Idéverkstaden uppmärksammades av P4 Jämtland, som bland annat intervjuade innovationsstrategen Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen. Följ den här länken och hör inslaget cirka 32:30 in i programmet.

15/10 2015: Sammandrag på Nyhetssidan hos Region Jämtland Härjedalen

Posted in Design för samhällsutveckling, Dialogplattform, Organisationskultur för innovation, Samskapande med hälso & sjukvården and tagged .