Spaning: Enspiral Network samskapar med hela världen

Så här jobbar det Nya Zeeländska nätverket Enspiral med digitalt samskapande och positiv medborgardriven samhällsförändring:

Heja er!

Posted in Fler medborgardrivna initiativ, Gränslösa grannar, Gränsöverskridande mötesplatser and tagged , , , , , , .