Extern inbjudan: Den cyklande ingenjören

Den cyklande ingenjören – Torbjörn Skytt

I forskningsprojektet ”Hållbart Jämtland” kartlägger vi regionens hållbarhet för att öka medvetenheten om hur våra vardagshandlingar påverkar miljön. I föredraget kommer Torbjörn Skytt att använda ”den cyklande ingenjören” som exempel för att visa på komplexiteten i hållbarhetsfrågan genom beräkningar av energi- och kolbalanser för olika sätt att förflytta sig. Hållbarhetsfrågorna har tekniska, filosofiska och även ideologiska dimensioner där individen i slutänden måste göra aktiva val för att stödja en positiv samhällsutveckling i en komplex omvärld.

Östersunds bibliotek – 12 november 12:00 -12:30, fri enté

Läs mer på Mittuniversitetets hemsida.

Posted in Cirkulär ekonomi som utvecklingsmotor, Fler medborgardrivna initiativ, Grejen med Jämtland Härjedalen, Hållbarhetsutbildning för alla studenter, Kompetensutveckling förändringsledning, Kunskap om omställning, Mötesplatser cirkulär ekonomi, Omvärldsbevakning och inspiration, Tillgängligöra open data and tagged , .