Vem är Klas Palm?

Namn:  Klas Palm
Min roll i teamet:  Forskare
Epost: klas.palm@miun.se
Mobil: 070-8209935

Vad tycker du är nyskapande?

När organisationen kan utvecklas utifrån brukarens behov.

Vilka framgångsfaktorer tror du är viktiga för att människor ska vara nyskapande?

Incitament för att ta det nyskapande hela vägen till färdig process, tjänst eller produkt.

Vilken uppfinning eller service önskar du att du fått vara med om att skapa?

En hälso- och sjukvård som utgår från brukaren.

Posted in Nytt & Nyskapande and tagged , , .