Vem är Daniel Richardsson?

Namn: Daniel Richardsson
Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Vad tycker du är nyskapande?

För mig är nyskapande allt i från att – tänka en ny tanke – att vara nytänkande, till att tillsammans föra ihop en sak eller människa med en annan och därmed få helt nya saker att uppstå, växa och blomstra.

Vilka framgångsfaktorer tror du är viktiga för att människor ska vara nyskapande?

Jag inspireras mycket av det uppskattande och styrkebaserade ledarskapets fem relations- och prestationbyggande beteenden och dess förmåga att stärka människors förmåga att lyckas: Dessa beteenden är att vara frågande på sätt som utmanar och lyfter fram styrkor och nya möjligheter (på engelska inquiry), att vara uppskattande och uppmärksamma det bästa hos dig själv, hos andra och i olika situationer (illumination), att vara inbjudande till samarbete och samskapande med andra (including), att vara inspirerande och hoppingivande i stunden och för framtiden och visa på vägarna framåt (inspiration), och att agera för det gemensamma bästa och att skapa en hållbar och meningsfull framtid (integrity).

Vilken social innovation önskar du att du fått vara med om att skapa tillsammans med andra?

Årlig kreativ mötesplats där 600-800 människor samlas för att samskapa vår gemensamma framtid i Jämtland Härjedalen. Min förebild här är följande spännande arbete

http://www.sustainablecleveland.org

Posted in Nytt & Nyskapande and tagged , .