Koll på kreativa möten i Jämtland Härjedalen med KULTR-appen

“KULTRs syfte är att lyfta kulturen, synliggöra det kreativa som händer runt om i regionen och att nå utanför regionens gränser. Med KULTRs kostnadsfria kalender-app håller du dig uppdaterad om vilka kulturevenemang som ligger just nu och framåt – i hela regionen. ” www.kultr.se

Som en del av nyskapandearbetet i Jämtland Härjedalen har vi stöttat Kultr-appen både genom att koppla in studentkompetens men också finansiellt för att få med en extra flik i appen för just “kreativa möten” som vi vet är en förutsättning för nyskapande och blomstring i vår region.

Besök Kultr:s hemsida eller ladda ner appen för att veta mer.

Ps. Passa också på att lyssna på Kultr-podden där olika områden inom sport och kultur möts i samskapande samtal.

Extern inbjudan: Välkommen till Evenemangsforum

“Fjolåret Evenemangsforum handlade om VM-regionen 2019 mot bakgrund av de två positiva besluten. I år

får vi en rapport om hur den resan fortsatt men vi kommer även att reflektera över vårt

evenemangssamarbete i regionen, hur man så här efter VM i Falun ser på vad som skett där och vi vill också

titta lite i kikaren och prata om vilka evenemang som den här regionen kanske ska vara värd för om några

år. Du kommer väl?”

 

PDF-inbjudan: Evenemangsforum dec 2015

Anteckningar från utbildning om Verksamt.se

Den 20 november samlades för tredje gången stödjande aktörer för att samskapa kring den regionala sidan på Verksamt.se. Det blev också som vanligt massor av dialog om famtiden och tester av sidan praktiskt.

Detta hände:

 • Pierre från Tillväxtverket guidade oss runt på sidan
 • Verkstad och lära oss jobba med sidan, uppdatera information och aktiviteter.
 • Inloggning sker med engångskoder, av säkerhetsskäl
 • Uppdaterad manual finns på inloggningsstartsidan
 • Kom ihåg att formulera verksamheternas erbjudanden med tydligt målgruppsfokus
 • Vanligaste besökaren har ett ärende och väljer att logga in på sidan för att hantera sitt företag. Väldigt välbesökt sida 200 000 unika användare per månad och 300 000 besökare totalt.
 • De flesta besökarna på Verksamt.se kommer till sidan via google.
 • Tänk på att skriva orterna där stöd finns att få, och inte var huvudkontoret ligger.
 • Om stödverksamheten finns på flera orter berättar du om det i den längre beskrivande texten.
 • Om alla hjälps åt att lägga ut de aktiviteter man har så blir det ett bra smörgåsbord av vad som händer i Jämtland Härjedalen.
 • Kalendern kan leda vidare till de egna sidorna.
 • Alla aktiviteter som finns måste inte läggas ut. Välj med omsorg eftersom det är lite krångligt att logga in med engångskoderna ofta.
 • Vi fick många goda inspel om samskapande och dialog, om hur viktigt det är med användarperspektiv. Daniel menaratt  fortsatt process, dialog över några års tid kommer att hjälpa oss strukturera arbetet med gemensamma aktiviteter, kalendrar osv.
 • Det finns en stor möjlighet att flagga upp aktörer och aktiviteter på engelska säger Pierre.
 • Aktiviteter från arrangörer som tar betalt är en gråzon. Respektive aktör lägger ut egna aktiviteter.
 • Använd kontaktpersonen på startsidan (regionens administratör) för att lägga upp ny information på startsidan.
 • Är det möjligt att förlänga tiden man är inloggad till 30 minuter? Pierre kollar upp detta.
 • Pierre kommer att gå på föräldraledighet om tre arbetsdagar, och en annan person tar över hans roll.
 • Region Jämtland Härjedalen ser till att en 15-20% tjänst kommer till för att koordinera dialog och vidare arbetet och fler träffar det närmaste året.
 • God dialog vid slutet. Samarbeten, visitkort, lunchmöten bokas osv. Bra att träffas!

Kolla gärna in vår gemensamma Trello-tavla för en överblick av hela processen med regionala Verksamt.se. Aktiviteten idag filmades för att kunna spridas tillsammans med instruktions-PDF:er och instruktionsfilmer och laddas upp i innovationsbloggen inom kort.

Ett mycket intressant matchningsverktyg testas nu i Värmland och vi pratade om hur detta skulle kunna bli verklighet även i Jämtland Härjedalen. Örjan Wiklund på Krokoms kommun visade intresse för att ta frågan vidare.

Kan vi besöka Värmland för att lära av de som redan jobbar med matchningsverktyget? Juliana Wettersten berättar att Mittunversitetet har bra kanaler för att bjuda hit Värmland för att lära av deras resa med matchningsverktyget.

Rapportering om årets process kommer snart som inspiration från Region Jämtland Härjedalen. Presenteras 10 december när det är mer dialog och lansering av Verksamt.se! Välkomna!

Förebild: Medborgardriven utveckling i Östersunds kommun

Vi tycker ju om att prata om hur samskapande mellan olika aktörer är en förutsättning för nyskapande. Nu har Östersunds kommun tagit beslut om att stå bakom satsningarna som föreslagits inom ramarna för MER Östersund och därför lanseras nu 61 strategiska satsningar som ska leda till ökad tillväxt. Hela processen har skett genom medborgardriven utveckling och fantastiska dialogmöten. I projektgruppen finns Hannele Lanner Johansson, Tobias Lundberg och Theresia Grön.

"Satsningarna som kommer att utföras i samverkan mellan olika aktörer är en del av att förverkliga Östersunds kommuns tillväxtmål om att vi tillsammans ska: bli Mer människor, skapa Mer jobb och bygga Mer bostäder." 

Läs Östersunds kommuns Strategiska satsningar för ökad tillväxt här. Under våren 2016 fortsätter dialogen om Mer hållbart och attraktivt Östersund.

Bra jobbat för mer medborgardriven utveckling av Östersunds kommun och alla medborgare i kommunen som engagerat er!

Tack för en fantastisk idéverkstad om kreativa byråkrater!

Tack till er som var med och arbetade för en mer kreativ byråkrati. 

Nu finns dokumentation från dagen att ladda ner. 

Ta del av dokumentation och resultat här: 151014_kreativa_byråkrater_dokumentation


Vad har jag/vi gjort? Hur blev det gjort?

Träffen var för dig som vill utveckla dig själv inom kreativ byråkrati och samtidigt förnya offentlig sektor i Jämtland Härjedalen. Inspiration, verkstad och gemensam reflektionstid. 

Våra inbjudna inspirationstalare var:

Klas Palm, forskare i innovation i offentlig sektor vid Mittuniversitetet
Hur kan man vara kreativ i mötet med brukaren i den regelstyrda verklighet man arbetar i som byråkrat , studier och forskning, fallgropar och möjligheter. 

Louise Daving, student från Sveriges Lantbruksuniversitet
Redovisning av uppföljning sommarkontoret

Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby
Case från en kommun: Väsby Lärlab Designprocess

Dessutom fick alla deltagare dela med sig av tankar och erfarenheter samt skapa nya erbjudanden och idéer baserat på den inspiration som vi fick under dagen. Dokumenation och material från idéverkstaden finns samlat i en PDF Google dokument på webben.

Dagen avslutades med lunch på Barbecue Garden för de som ville fortsätta samtalen. 

(Som bonus hade vi den stora äran att ha en av kreativa byråkratins grundare Charles Landry på besök i Jämtland Härjedalen dagen innan idéverkstaden. Charles var på plats för att besöka platser och personer runt om i regionen för att samtala om kreativitet, stad och landsbygd, kreativ byråkrati och mycket annat.)

 Vad har det gett mig, oss, andra och situationen?

 • Vi firar redan att idéverkstaden givit ringar på vattnet!
 • Bland annat gjorde P4 Jämtland ett inslag om idéverkstaden och om varför mer kreativ byråkrati behövs (hör inslaget cirka 32:30 in i programmet). Det går också att läsa kort om vad vi gjorde på Region Jämtland Härjedalens nyhetssida.
 • Tillväxtverket har bokat Pelle Falk till stor konferens i vår. 
 • Fortsättningsträff sker den 10 december 2015.  

Vad har vi lärt oss av detta?

Intresset är stort för kreativ byråkrati - och det finns redan massor av kreativa byråkrater. Vi var 60 anmälda från alla olika samhällssektorer på idéverkstan! 

Vad är klokt och listigt - det allra bästa att göra nu?

Kom den 10 december 2015!

Vad behöver jag/vi för att lyckas med det?

Fortsätta samtalet.

Vad är nästa konkreta aktivitet? Nästa steg att ta?

En fortsättning på temat kreativa byråkrater är en öppen workshop om kreativ byråkrati som arrangeras av samma team. Välkommen att fortsätta samtalen den 10 december i samband med lanseringen av en regional sida på Verksamt.se.

13.00-15.00 Öppen workshop kreativa byråkrater

15.30-17.00 After work & Verksamt.se 

Du kan redan nu anmäla dig till nästa träff då vi jobbar vidare tillsammans om kreativ byråkrati. 

ANMÄL DIG HÄR!

Vilka styrkor behövs för att ta oss vidare?

Tillsammans har vi nu i uppdrag att se till att inspirationan från denna första idéverkstad sprider sig som ringar på vattnet ut i regionens offentliga verksamheter. Vi ser fram emot att träffa fler kreativa byråkrater i regionen de kommande åren!

Tack till alla som deltog för en rolig och givande idéverkstad! 

Media

14/10 2015: Idéverkstaden uppmärksammades av P4 Jämtland, som bland annat intervjuade innovationsstrategen Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen. Följ den här länken och hör inslaget cirka 32:30 in i programmet.

15/10 2015: Sammandrag på Nyhetssidan hos Region Jämtland Härjedalen

Regionalt Verksamt.se, träff 3

Ett utbildningstillfälle hålls den 20 november för de som vill lära sig mer om den regionala sidan på Verksamt.se och hur man håller den uppdaterad. Pierre Dahlström från Tillväxtverket kommer och berättar hur det funkar rent praktiskt.

Kontakta sofia@trampolinpr.se för att få veta mer!

Extern inbjudan: Den cyklande ingenjören

Den cyklande ingenjören – Torbjörn Skytt

I forskningsprojektet ”Hållbart Jämtland” kartlägger vi regionens hållbarhet för att öka medvetenheten om hur våra vardagshandlingar påverkar miljön. I föredraget kommer Torbjörn Skytt att använda ”den cyklande ingenjören” som exempel för att visa på komplexiteten i hållbarhetsfrågan genom beräkningar av energi- och kolbalanser för olika sätt att förflytta sig. Hållbarhetsfrågorna har tekniska, filosofiska och även ideologiska dimensioner där individen i slutänden måste göra aktiva val för att stödja en positiv samhällsutveckling i en komplex omvärld.

Östersunds bibliotek – 12 november 12:00 -12:30, fri enté

Läs mer på Mittuniversitetets hemsida.