Inbjudan: Hur ser framtidens attraktiva studiemiljö ut med hållbarhet i fokus?

Idéverkstad 24 september.

En idéverkstad där studenter från alla program välkomnas att diskutera hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk) utifrån sitt perspektiv tillsammans med experter och politiker.

 

Gjort – Vad har jag/vi gjort? Hur blev det gjort?

En frivillig idéverkstad för alla studenter vid Mittuniversitetet har genomförts i samarbete mellan Östersunds Studentkår, Mittuniversitetet och Region Jämtland Härjedalen. Vi höll till i ljushallen i hus G på campus i Östersund och hade sammanlagt ca 70 anmälda till frukost och idéverkstad, ca 30 studenter från olika program var med i själva idéverkstaden. Huvudfrågan som studenterna hade att jobba med var "Hur kan vi skapa en attraktiv och kreativ studiemiljö med fokus på hållbarhet?"

Gett - Vad har det gett mig, oss, andra och situationen?

Detta har varit en pilot, ett försök att ge studenter en arena att vara med i samhällsutveckling och att lyfta sina idéer. Flera av studentegrupperna har i samma konstallationer eller nya grupperingar tagit idéerna vidare med hjälp av de kontaktnät som fanns på plats under dagen eller de stöd som erbjudits efteråt. 

Lärt - Vad har vi lärt oss av detta?

Dagen uppskattades mycket av deltagarna enligt de utvärderingar som skickats ut efteråt och utifrån de spontana kommentarer som utrycktes av deltagarna under och efter själva idevektstaden.

Det var en del teknikstrul i ljushallen men i övrigt en mycket kreativ miljö att hålla till i. Många som passerade visade uppskattning för att ett kul och viktigt evenemang hålls så öppet.

Listat ut - Vad är klokt och listigt - det allra bästa att göra nu?

Arrangörerna bakom idéverkstaden jobbar vidare med vad som är ett bra nästa steg. Vi följer studenternas idéer som redan blivit verklighet och de som utvecklas vidare med nyfikenhet. Tankar finns om att göra idéverkstad på Mittuniversitetet till en årligt återkommande arena för samhällsutveckling.

Lotsning - Vad behöver vi för att lyckas med det?

Fortsatt stöd från övriga samhället. 

Aktiviteter - Vad är nästa konkreta aktivitet? Nästa steg att ta?

Just nu pågår idétävling av Region Jämtland Härjedalen där vi väntar spänt på resultaten. Samverkansavdelningen på Mittuniversitetet klurar vidare på hur ett sådant här arrangemang kan bli återkommande. 

 

Dokumentation

Inbjudan

NÄR? 24:e september kl 08.15 - 16.00
VAR?
Campus Östersund, ljushallen, G-huset
ANMÄLAN? 
Via Mittuniversitetets hemsida

I samarbete med Östersunds studentkår och Mittuniversitetet. 

Kontakt

Tove Gulliksson
Nyskapande Jämtland Härjedalen
tove.gulliksson@regiojh.se

Sandra Jonsson
MIUN Innovation
sandra.jonsson@miun.se