Lärresa: Sustainable Cleveland 2015

Lärresa 13-18 september 2015

En delegation med personer från regionen har besökt Sustainable Clevelands årliga Summit för att ha som förebild för samskapande i regioner. 

Dokumentation

Dessa filmer visar framgångsfaktorer som vi tidigare har berört tillsammans, allt ifrån att bygga tillit, till nyttan med att fokusera på styrkor i förändring. Ni som inte haft möjlighet att vara med på plats i Cleveland kan nu ta del av erfarenheterna och några riktigt kraftfulla insikter. 

Ron Fry on Stengths in Change

Mayor Jackson on How to Make it Happen

Kontaktperson


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Sommarkontoret 2015

Sommarkontor för studenter 22 juni-30 juli 2015

Vill du arbeta med ett skarpt uppdrag, lära av andra och få en upplevelserik sommar? Delta i Nyskapande Jämtland Härjedalens sommarkontor!
 
Vi söker nu sex studenter från olika områden som vill starta upp och driva ett sommarkontor. Kontorets uppdrag blir att arbeta i en designprocess för att hitta lösningar som involverar hela Jämtland Härjedalen i innovation och samhällsutveckling.
 
Eftersom kontoret kommer undersöka kreativitet och innovation i både stad och landsbygd söker vi särskilt dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Kontoret ska i så stor utsträckning som möjligt vara mobilt och besöka olika platser i Jämtland Härjedalen, vilket innebär resor och övernattningar. Du bör vara bekväm med att övernatta i tält eller andra enklare förhållanden.
 
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av design, handledare kommer att finnas för att vägleda gruppen. Däremot förväntas du bidra med din egen personliga expertis från ditt område så att slutleveransen blir så bra som möjligt!

Dokumentation

Från Sommarkontorets hemsida

"Vi har under 6 veckor fört dialog i 8 kommuner med ungefär 100 personer (varav ca hälften är djupintervjuer) inom privat, ideell och offentlig sektor samt även privatpersoner för att finna vad som gör att människor engagerar sig och hur de upplever/tänker kring innovation, kreativitet och idéer. Vad behöver människor för att fåutlopp för sin kreativitet? Vilken stöttning finns idag och vilken stöttning skulle man önska att det fanns?

 

En av våra främsta insikter efter resan är att Region Jämtland Härjedalen fullkomligt kokar av kreativa, innovativa och härliga människor! Region Jämtland Härjedalen ÄR en innovativ region i världsklass! Problemet verkar vara att offentlig sektor i stor utsträckning inte riktigt hänger med i utvecklingen och snarare hämmar utvecklingen med förlegad byråkrati, brist på medkänsla och med system som slår krokben på sig själv.  En fråga man ibland stöter på är vad tjänstemännen/tjänstekvinnorna egentligen gör med våra skattemedel. Fikar dom upp dom?

 

Eftersom vi fokuserat på medborgaren under våra 6 veckor så kan vi inte svara på just den frågan men vill heller inte att några sådana fördomar ska bli hängandes i luften.

6 veckor anser vi även vara för kort tid för att ta fram lösningar som verkligen svarar på de behov vi kartlagt hos medborgarna. Därför har vi valt att ta uppdraget ett steg längre och ge våra ursprungliga uppdragsgivare i uppgift att med fokus på våra medborgarinsikter undersöka var inom den offentliga sektorn det faktiskt brister så att vi en gång för alla kan hitta ett sätt där medborgare och offentlig sektor kan samverka på ett konstruktivt sätt. 

 

Nedan finner du ett sammanfattande dokument som du kan ladda ner och läsa i lugn och ro.

Där har vi gett förslag på fokusområden, gett inspiration och presenterat tillvägagångssätt. Nu är det bara att sätta igång och jobba!

Våra 6 veckor är över men detta projekt är bara en början! Det vågar vi lova!"

 

 

 

Ladda ner:

Kontaktperson

Karolina Nätterlund

Epost: karolina.natterlund@regionjh.se
Telefon: 063-14 67 28

Läs sommarjobbsannonsen

Annonsen finns att läsa här! (Ladda ner pdf:en och läs mer om uppdraget)

 

 

 

Nyskapande och innovation i Region Jämtland Härjedalen

Lärresa 24-26 juni 2015 till Halland och Danmark.


Vi genomför en lärresa för politiker och tjänstemän i Region Jämtland Härjedalen. Syftet med resan är att inspireras av Hur arbetar region Halland som ligger långt fram med att utveckla ett innovativt klimat i den egna regionens verksamhet, bl.a. sjuk- och hälsovård? och börja hitta de kreativa svaren på Hur kan vi organisera arbetet för att utveckla regionens förmåga att bli nyskapande och bli mer innovativa? 

Kontaktpersoner


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Klas Palm

Epost: klas.palm@miun.se
Mobil: +46 70-8209935

Inspireras av “Det gränslösa mötet!” och följ med lärresa till Mötesplats Lycksele. 

Lärresa den 2-4 juni 2015 till Lycksele.

Den 2-4 juni 2015 tog vi med oss våra idéer från den idéverkstad vi haft i ämnet Cirkulär ekonomi tidigare under året. På Mötesplats Lycksele utvecklas idéer vidare till att bli färdiga för genomförande. Läs mer om idéverkstaden 13 mars 2015 här. Läs mer om utvecklingsverkstaden den 2-4 juni 2015 här. 

Vi fyllde två minibussar från Nyskapande Jämtland Härjedalen när vi besökte det årligen återkommande Mötesplats Lycksele i Region Västerbotten! Det fanns inget krav på tidigare deltagande i idérverkstad för att följa med till Mötesplats Lycksele. Det räcktre med en vilja att inspireras av gränslösa möten. Med oss kom representanter från Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, näringliv, student, politik och designer. 

Tack för en lärorik resa! 

Vad är Mötesplats Lycksele 2015? 

Region Västerbotten har under de senaste två åren arbetat strategiskt med en metodik för kontinuerligt, medborgardrivet utvecklingsarbete.

Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Syftet är är att främja hållbar utveckling, förändra attityder, skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner och samhandling mellan relevanta opinionsbildare.

Mer information om Mötesplats Lycksele på www.motesplatslycksele.se

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909


Läs mer

Länkar: 

Mötesplats Lycksele 2015 – ”Det Gränslösa Mötet”

Idéverkstaden om Cirkulär ekonomi som hölls i Östersund den 13 mars 2015.

Dokumentation och resultat från idéverkstaden dyker up här inom kort!

Nyskapande och innovation i Region Jämtland Härjedalen

Workshop 21 maj 2015 i Östersund


Förberedelser inför lärresan till Halland och Danmark den 24-26 juni. Som ett led i förberedelserna inför resan genomför vi också en workshop för att mejsla i behov och mål för lärresan. Välkommen den 21 maj kl 13-15 i samband med att FOUU-rådet träffas. Detta blir startskottet för Halland och Danmarksresan. 

Du som är politiker eller tjänsteman inom Region Jämtland Härjedalen uppmuntras att vara med på workshopen för att skicka med relevanta frågeställningar, även om du inte följer med på själva lärresan senare i år. 

Varför göra en lärande resa till Hanlland och Danmark?
Syftet med resan är att inspireras av Hur arbetar region Halland som ligger långt fram med att utveckla ett innovativt klimat i den egna regionens verksamhet, bl.a. sjuk- och hälsovård? och börja hitta de kreativa svaren på Hur kan vi organisera arbetet för att utveckla regionens förmåga att bli nyskapande och bli mer innovativa? 

Kontakteperson


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Läs mer om själva lärresan 24-26 juni 2015 här. 

Hur kan vi skapa framtidens hälso- och sjukvård?

Workshop 28 april 2015 i Umeå.


Vad? Digital hälsa – Sensorstödd 3D för visualisering, simulering och printing inom hälsovård. En idéverkstad om Digital hälsa som Innovationsloopen genomför i samarbete med Innovationsslussen. 

Utvecklingen inom digital 3D-teknik ger helt nya förutsättningar för att fö̈rbättra utfall och effektivitet inom framtida hälso- och sjukvård. Det finns idag ett flertal digitala 3D-tekniker och koncept inom visualisering, printing och simulering – till stor del oprövade – som redan nu har potential att lyfta hälso- och sjukvård till nästa nivå. I kombination med sensorer kan de skapa enorma möjligheter för en accelererad utveckling av området ”Digital Hälsa” i en nära framtid. Syftet med denna Idéverkstad är att samskapa idéer till nya hälso- och sjukvårdskoncept baserade på den nästa generationens digitala teknik.

Var?  Sliperiet, Umeå

När?  28 april, 8.30-16.30
 
Anmälan: Maila till daniel.richardsson@regionjh.se

Kontaktperson


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Dokumentation


Tidigare år:
Här finns en mer sammanställd rapport om vad som hände förra året.
 
Länk: 
Sen finns webbplatsen, Mötesplats Lycksele, där hela processen dokumenteras.

Science Centers

Lärresa 27-29 april 2015 till Västra Götaland.


Kan ett Science Center vara en resurs för skolelever och företag, en mötesplats för kunskap i teknik, naturvetenskap och entreprenörskap i region Jämtland Härjedalen? 

Varför en lärande resa?
Den frågan har väckts som en effekt av ett seminarium som genomfördes 27 november 2014. Föreläsare på seminariet var Sveriges Science Centers VD, Lena Engelmark och Lotta Johansson VD, Navet i Borås, vilka gav sina erfarenheter till 35 deltagande inom skola, organisationer och företag, om betydelsen av ett Science Center för ungas lärande och en regions samhällsutveckling.

En effekt av seminariet är att en arbetsgrupp bildades, en mix av teknikorganiationer, företag, Mittuniversitetet, Industrisamverkan, Z-Group, Jamtli/Teknikland, Region Jämtland Härjedalen, vilket nu har lett till nästa steg, att genomför en lärande resa till Västra Götaland för att ta del av fyra Science Centers med olika inriktning.

Syfte
Resans syfte är att bjuda in företag, skolledare, NT-utvecklare, politiker och regionala tjänstemän för att få en gemensam referensram av konkreta verksamheter inför fortsatta planer i region Jämtland Härjedalen, som kan öka ungas intresse och lärande för teknik och naturvetenskap.  Genom resan ska vi lära mer om Science Centers skiftande innehåll och nätverk, som även kan innefatta mobil verksamhet. Ta del av ett Science Centers betydelse för elevers lärande och lärares undervisning, hur samverkan sker mellan företag och Science Centers? Lära om drift, organisation, samhällsvärden och hållbara råd.

Vad är ett Science Center?


I Sverige finns idag 19 st. certifierade centers, en del lokala, övriga regionala. Det är skolverket som certifierar ett Science Center utifrån olika kriterier. Dessa kriterier styr i sin tur hur mycket statligt stöd som centret tilldelas/år av skolverket. Science Centers har även ett Nordiskt nätverk och ett internationellt nätverk med 3 000 Science Centers i världen. Ett Science Center är även en aktör för samhällsutveckling, en plats för möten mellan samhällsmedborgare, forskare, företag, lärare, entreprenörer.

Kontakt


Vid frågor och önskemål gällande resan kontakta:
Susanne Kindström, enterprenör och samhällsutvecklare: susan.kindstrom@gmail.com, 070- 3063036

Anmäl dig till:
Karolina Nätterlund, Region Jämtland Härjedalen: karolina.natterlund@regionjh.se, 063-14 67 28

Regionalt Verksamt.se, träff 2

Workshop 21 maj 2015 i Östersund

Våra nästa steg kommer nu att handla om hur vi vill att sidan ska se ut, vilka rubriker och etiketter vi vill ha på sidan i vår region. Självklart ska även användare vara med i den processen. 

Vill du finnas på regionala Verksamt.se? 

Vill du att din verksamhet ska finnas med på regionala Verksamt.se? Skicka ett mail till tove.gulliksson@regionjh.se så får du mallen för att lägga upp information på sidan. Senast den 14 maj behöver vi din text för att den ska komma med på regionala Verksamt.se inför workshop 2. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt under året och lansering planeras under hösten 2015. 

Nästa steg
Tack till alla er som var med på denna träff. Nästa steg blir att tillsammans skapa en referensgrupp av användare som får berätta om sina behov av en regional sida på Verksamt.se Träff nummer tre sker i höst, och du kan enkelt läsa mer om det pågående arbetet bakom kulisserna här i Trello

Presentationer från dagen:

Region Värmlands presentation om deras arbete med regionalt Verksamt.se

Tillväxtverkets bildspel om regionalt Verksamt.se

 

Vad är detta?

Vi träffades den 21 maj klockan 08.30-11.30 i aulan på Österängskolan, Rådhusgatan 72. Aktörer i stödsystemet och även nyfikna företagare och andra välkomnades för att fortsätta arbetet med att bygga den regionala sidan för Jämtland Härjedalens alla företags- och innovationsstödjande aktörer.

Den 21 maj kl 08.30-11.30 i aulan på Rådhusgatan 72, togs ytterligare steg och vi arbetade vidare med processen om hur den regionala sidan ska se ut fortsättningsvis och ta viktiga steg som vi fått från Tillväxtverket, Verksamt Värmland och de aktörer som deltog i den förra workshopen 21 april 2015. 

Länkar

Redan nu kan du gå in och kolla på den första versionen av vår regionala sida på Verksamt.se

Det fortsatta arbetet går nu att följa på den digitala processtavlan i Trello.

 

Kontaktperson

Daniel Richardsson
Epost: daniel.richardsson@regionjh.se

Regionalt Verksamt.se, träff 1

Workshop 21 april 2015 i Östersund

Dags för verkstad! Nu tar vi gemensamt nästa steg i att skapa ett Handlingskraftigt innovationsstödsystem i Jämtland Härjedalen och göra det lättare för människor att hitta rätt stöd när det kommer till att fundera, starta, driva, avveckla verksamheter. 

På gång i hela Sverige
En rykande färsk artikel i DN (2015-03-30) handlar om hur Verksamt.se arbetar för att skapa en enda hemsida och en enda plats att lämna uppgifter om sitt företag (pressmeddelande från Regeringen.)

Värmland är en förebild
Låt er inspireras av Värmland som kommit långt med att underlätta för människor att komma i kontakt med rådgivning i sin region. Se Värmlands sida här. Melinda From är vår inbjudna gäst som kommer att berätta om hur aktörerna samlat sig i Värmland. 

Dokumentation från dagen

Presentationer:
Region Värmlands presentation om deras arbete med regionalt Verksamt.se

Tillväxtverkets bildspel om regionalt Verksamt.se

Vill du vara med på regionala Verksamt.se? 
Vill du att din verksamhet ska finnas med på regionala Verksamt.se? Skicka ett mail till tove.gulliksson@regionjh.se så får du mallen för att lägga upp information på sidan. Senast den 14 maj behöver vi din text för att den ska komma med på regionala Verksamt.se inför workshop 2. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt under året och lansering planeras under hösten 2015.

Nästa träff:
Vi träffas den 21 maj klockan 08.30-11.30 i aulan på Österängskolan, Rådhusgatan 72. Då är alla aktörer i stödsystemet och även nyfikna företagare och andra välkomna. Anmäl dig genom att skicka ett mail till tove.gulliksson@regionjh.se, du kan även läsa mer om aktiviteten här.

 

Vad är detta?

Jämtland Härjedalens sida på Verksamt.se byggs för att människor som bor och verkar i regionen skall få en samlad bild över företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk. Här kommer de kunna hitta alla er aktörer som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd. Den 21 april 2015 startar processen att fylla denna dörr in med alla er aktörer och era erbjudanden till människor i regionen. 

 

Länkar

Redan nu kan du gå in och kolla på den första versionen av vår regionala sida på Verksamt.se

Bilder från förmiddagen finns på Flickr.

Minnesanteckningar: 150421_anteckningar_

Det fortsatta arbetet går nu att följa på den digitala processtavlan i Trello.