Hur skapar vi handlingskraftigt innovationsstöd i Jämtland Härjedalen?

Workshop 22 januari 2015


Hur lyckas vi på bästa sätt få ut så mycket som möjligt av vårt Regionala innovationsstödsystem?

Vi önskar nu bjuda in er som är viktiga aktörer i det rådande regionala innovationssystemet för att tillsammans stärka koordineringen inför 2015 och framåt. Hur skall vi på regional nivå samordna arbetet? Hur blir våra olika erbjudanden tydligare och mer lättillgänliga för nyskapande människor i Jämtland Härjedalen. Hur sker flödena mellan de olika aktörerna ut idag, hur sker det mer optimalt i morgon och i framtiden?

Mål för dagen:
# Vi har fått inspiration och möjlighet att lära av en potentiell förebild Stockholm och se deras framgångsfaktorer i att skapa en samlad aktörskarta.

# Vi har fått en inblick i prototyper och idéer om Finansieringsportalen , samt regionalisering av verksam.se

# Vi har arbetat fram en praktiskt färdplan inför 2015 och vi vet våra egna kommande steg att ta.

# Vi har en tydligare bild av våra olika roller, kompetenser och resurser inför 2015 och framåt.

Program:
08:00-08.30 Frukost och mingel
08:30-08.40 Inledningstal
08.40-09.00 Presentation av dagens upplägg och förväntningar
09.00-11.30 Workshop med fokus på dialog omkring förebilder och framtid.
11.30-12.00 Nästa steg
12.00-13.00 Vegetarisk Sopplunch

Resultat


Pitcher av idéer:
Fem prototyper togs fram under workshopen. 
Se pitcher på film (Vimeo)

Presentationer/slides från dagen:
Presentation om regionalt Verksamt.se från Johan Lager på Tillväxtverket 

Dokumentation från dagen


Inledning

Inledning fortsättning

Samordning i stödsystemet

Frågestund/Reflektioner

Vem är Klas Palm?

Namn:  Klas Palm
Min roll i teamet:  Forskare
Epost: klas.palm@miun.se
Mobil: 070-8209935

Vad tycker du är nyskapande?

När organisationen kan utvecklas utifrån brukarens behov.

Vilka framgångsfaktorer tror du är viktiga för att människor ska vara nyskapande?

Incitament för att ta det nyskapande hela vägen till färdig process, tjänst eller produkt.

Vilken uppfinning eller service önskar du att du fått vara med om att skapa?

En hälso- och sjukvård som utgår från brukaren.

Vem är Daniel Richardsson?

Namn: Daniel Richardsson
Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Vad tycker du är nyskapande?

För mig är nyskapande allt i från att – tänka en ny tanke – att vara nytänkande, till att tillsammans föra ihop en sak eller människa med en annan och därmed få helt nya saker att uppstå, växa och blomstra.

Vilka framgångsfaktorer tror du är viktiga för att människor ska vara nyskapande?

Jag inspireras mycket av det uppskattande och styrkebaserade ledarskapets fem relations- och prestationbyggande beteenden och dess förmåga att stärka människors förmåga att lyckas: Dessa beteenden är att vara frågande på sätt som utmanar och lyfter fram styrkor och nya möjligheter (på engelska inquiry), att vara uppskattande och uppmärksamma det bästa hos dig själv, hos andra och i olika situationer (illumination), att vara inbjudande till samarbete och samskapande med andra (including), att vara inspirerande och hoppingivande i stunden och för framtiden och visa på vägarna framåt (inspiration), och att agera för det gemensamma bästa och att skapa en hållbar och meningsfull framtid (integrity).

Vilken social innovation önskar du att du fått vara med om att skapa tillsammans med andra?

Årlig kreativ mötesplats där 600-800 människor samlas för att samskapa vår gemensamma framtid i Jämtland Härjedalen. Min förebild här är följande spännande arbete

http://www.sustainablecleveland.org

Vem är Tove Gulliksson?

Namn: Tove Gulliksson
Min roll i teamet: Grafisk form och kommunikation
Epost: tove.gulliksson@regionjh.se

Vad tycker du är nyskapande?

Att våga vara öppen för nya intryck och att släppa in fler människor i sin idéprocess tycker jag är nyskapande. I team med olika kompetenser och infallsvinklar kan vad som helst hända! Så jobbar vi till exempel i innovationsteamet och det är spännande och verkar fungera. Det går att bli nyskapande genom att utsätta sig för olika kreativa verktyg som i en designprocess. Att sätta ihop två redan befintliga funktioner till något helt nytt kan till exempel vara nyskapande.

Vilka framgångsfaktorer tror du är viktiga för att människor ska vara nyskapande?

Idéer kan dyka upp var som helst och hos vem som helst. Ofta tror jag att det handlar om att vidga perspektiv och att verkligen förstå varandras behov. Det gäller att vara nyfiken och ett knep är att alltid ställa många frågor!

Vilken uppfinning eller service önskar du att du fått vara med om att skapa?

Jag skulle vara stolt om jag är med i teamet som startar den första förpackningsfria mataffären i Sverige. Där kommer du kunna handla din mat på lösvikt helt efter eget behov i burkar och påsar som går att återanvända – så inget skräp alls uppstår!

 

Vem är Erik Noaksson?

Namn: Erik Noaksson

Min roll i teamet: Innovationsstrateg & projektledare
Epost: erik.noaksson@regionjh.se
Mobil: 070-2782244

Vad tycker du är nyskapande?

Att förstå kraften i att samskapa. Ensam är inte stark. Teamet ger dig tryggheten och styrkan att våga tänka de stora tankarna utanför boxen. Teamet står bakom dig när du behöver det – för nyskapande handlar om att våga testa, testa, testa och fortsätta testa på vägen mot ditt önskvärda läge/mål.

Vilka framgångsfaktorer tror du är viktiga för att människor ska vara nyskapande?

Att vi blir medvetna om vilka fantastiska nya verktyg vi har blivit utrustade med de senaste åren för att samskapa globalt. Kommer ni ihåg när man skrev ned sina funderingar, stoppade brevet i ett kuvert, slickade på en annan pappersbit och la dom i en metallåda, för att sedan 10 dagar senare kanske få ett svar på sin fråga som kunde förra en framåt i sina nyfikenhetstankar!? Ny digital teknik där vi kan mötas i molnet, tillsammans med kreativa fysiska mötesplatser som binder ihop människorna i vår fantastiska region, tror jag är de allra viktigaste faktorerna för att skapa en attraktiv samhällsutveckling i Jämtland Härjedalen där människor väljer att bo kvar och flytta hit.

Vilken uppfinning eller service önskar du att du fått vara med om att skapa?

Jag önskar få vara med om att skapa en ny kultur i vår region där det är lätt att förverkliga sina idéer och drömmar, som skapar kraft, mod och kreativitet, och som utvecklar individen utifrån hen’s egna förutsättningar och möjlighet att delta.