Spaning: Innovationspotential i regionens företag

I tisdags presenterade näringslivsenheten tillsammans med Bisnode läget för regionens företag med fokus på förädlingsvärde och förmåga att nyanställa.

Den övergripande slutsatsen var att det går väldigt bra för företagen i regionen, Jämtland Härjedalen ligger på samma nivå som riket eller bättre inom de flesta näringar.

Här kommer en spaning utifrån ett innovationsperspektiv

1 Intressant med arketyper
Vilka är vi som bor i Jämtland Härjedalen och påverkar det våra förutsättningar att lyckas? Det går bättre för kommuner som har många personer som tänker kollektivistiskt, globalt och är förändringsbenägna.

personas

Ett kärnområde i vårt innovationsprogram där vi försöker jobba stärka de här frågorna är kreativa mötesplatser. Vi tror på att leta goda exempel globalt och har inspirerats mycket av Sustainable Cleveland. Öppen innovation handlar om att koppla ihop många små tillitsfulla hjärnor och är ett område som vi jobbar med och som vi tror skulle kunna utvecklas mycket mer.

2 Vart sker tillväxten
Det finns väldigt mycket småföretagande där det går väldigt bra, med högt förädlingsvärde och nyanställning.

mest_foradlingsvarde_o_sysselsattning

Vi tror att vi tänkt rätt när vi lyft fram hållbarhet och småskaligt i vårt innovationsstrategiska arbete. Nu jobbar vi vidare med cirkulär ekonomi och skapar nya förutsättningar för företagssymbioser och innovationsekosystem.

3 Branschbalans
Vi har bra balans mellan tillverkande-företagsstöd-ortstjänster i Jämtland Härjedalen. Det ska vi värna.

branschbalans

I vårt innovationsprogram har vi betonat viken av diversitet och mångfald som jordmånsfrågor för innovation. Genom sin diversitet ger turism och besöksnäring mycket ringar på vattnet, exempelvis inom bygg, detaljhandel, företagsstöd. Vi tror att distansoberoende tjänster borde ha ännu större potential i exempelvis kommuner där besöksnäringen är stark. Digital agenda + Innovationsprogrammet = sant. Här finns mycket mer att göra.

4 Växande branscher
Vi har större andel företag i växande branscher än genomsnittet i Sverige.

vaxande_branscher

Framför allt glädjande att våra små tillverkande företag inom metall, trä, livsmedel och textil går mycket bättre än det Svenska genomsnittet. Lång och förtroendeskapande företagssamverkan inom IUC Z-group är troligtvis en av förklaringarna. Heja IUC Z-group!

Här hittar du hela rapporten och presentationen från i tisdags.

/Erik & Karolina

Extern inbjudan: Den cyklande ingenjören

Den cyklande ingenjören – Torbjörn Skytt

I forskningsprojektet ”Hållbart Jämtland” kartlägger vi regionens hållbarhet för att öka medvetenheten om hur våra vardagshandlingar påverkar miljön. I föredraget kommer Torbjörn Skytt att använda ”den cyklande ingenjören” som exempel för att visa på komplexiteten i hållbarhetsfrågan genom beräkningar av energi- och kolbalanser för olika sätt att förflytta sig. Hållbarhetsfrågorna har tekniska, filosofiska och även ideologiska dimensioner där individen i slutänden måste göra aktiva val för att stödja en positiv samhällsutveckling i en komplex omvärld.

Östersunds bibliotek – 12 november 12:00 -12:30, fri enté

Läs mer på Mittuniversitetets hemsida.

Spaning: EU:s nya cirkulära ekonomipaket lanseras den 2 december

EU:s cirkulära ekonomipaket kommer att lanseras den 2 december. Fokus i det nya paketet att väntas ligga på insamling och hantering av separata material för att öka kvalitén av återvunnet material, som exempelvis papper, plats, glas och metall. Andra fokusområden är cirkulär produktion av mindre elektronisk utrustning och cirkulär paketering och design.

Detta är Cirkulär Ekonomi

Idag lever vi i en linjär ekonomi som inte tar hänsyn till planetens ändliga resurser. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återinföras med hög kvalitet i ett kretslopp. Många produkter i dagens ekonomi kan även bytas ut till att bli tjänster i den cirkulära. All aktivitet i en cirkulär ekonomi sker med förnybara bränslen.

Källa: CradleNets Nyhetsbrev, nov 2015

Spaning: Åre Sustainability Summit 2015

Kreativa platser där vi kan träffas lokalt och globalt är viktigt för nyskapande, det vet vi. Därför är det jätteroligt att Åre Sustainability Summit arrangerats i vår region flera år i rad.

I Åre finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för att arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling. Från olika håll hade det genom detta fötts en idé om ett årligt återkommande forum för  hållbarhetsfrågor.

www.aresustainabilitysummit.se

Region Jämtland Härjedalen finns representerade på flera sätt på plats. Vi ses där!