Spaning: EU:s nya cirkulära ekonomipaket lanseras den 2 december

EU:s cirkulära ekonomipaket kommer att lanseras den 2 december. Fokus i det nya paketet att väntas ligga på insamling och hantering av separata material för att öka kvalitén av återvunnet material, som exempelvis papper, plats, glas och metall. Andra fokusområden är cirkulär produktion av mindre elektronisk utrustning och cirkulär paketering och design.

Detta är Cirkulär Ekonomi

Idag lever vi i en linjär ekonomi som inte tar hänsyn till planetens ändliga resurser. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återinföras med hög kvalitet i ett kretslopp. Många produkter i dagens ekonomi kan även bytas ut till att bli tjänster i den cirkulära. All aktivitet i en cirkulär ekonomi sker med förnybara bränslen.

Källa: CradleNets Nyhetsbrev, nov 2015