Spaning: Innovationspotential i regionens företag

I tisdags presenterade näringslivsenheten tillsammans med Bisnode läget för regionens företag med fokus på förädlingsvärde och förmåga att nyanställa.

Den övergripande slutsatsen var att det går väldigt bra för företagen i regionen, Jämtland Härjedalen ligger på samma nivå som riket eller bättre inom de flesta näringar.

Här kommer en spaning utifrån ett innovationsperspektiv

1 Intressant med arketyper
Vilka är vi som bor i Jämtland Härjedalen och påverkar det våra förutsättningar att lyckas? Det går bättre för kommuner som har många personer som tänker kollektivistiskt, globalt och är förändringsbenägna.

personas

Ett kärnområde i vårt innovationsprogram där vi försöker jobba stärka de här frågorna är kreativa mötesplatser. Vi tror på att leta goda exempel globalt och har inspirerats mycket av Sustainable Cleveland. Öppen innovation handlar om att koppla ihop många små tillitsfulla hjärnor och är ett område som vi jobbar med och som vi tror skulle kunna utvecklas mycket mer.

2 Vart sker tillväxten
Det finns väldigt mycket småföretagande där det går väldigt bra, med högt förädlingsvärde och nyanställning.

mest_foradlingsvarde_o_sysselsattning

Vi tror att vi tänkt rätt när vi lyft fram hållbarhet och småskaligt i vårt innovationsstrategiska arbete. Nu jobbar vi vidare med cirkulär ekonomi och skapar nya förutsättningar för företagssymbioser och innovationsekosystem.

3 Branschbalans
Vi har bra balans mellan tillverkande-företagsstöd-ortstjänster i Jämtland Härjedalen. Det ska vi värna.

branschbalans

I vårt innovationsprogram har vi betonat viken av diversitet och mångfald som jordmånsfrågor för innovation. Genom sin diversitet ger turism och besöksnäring mycket ringar på vattnet, exempelvis inom bygg, detaljhandel, företagsstöd. Vi tror att distansoberoende tjänster borde ha ännu större potential i exempelvis kommuner där besöksnäringen är stark. Digital agenda + Innovationsprogrammet = sant. Här finns mycket mer att göra.

4 Växande branscher
Vi har större andel företag i växande branscher än genomsnittet i Sverige.

vaxande_branscher

Framför allt glädjande att våra små tillverkande företag inom metall, trä, livsmedel och textil går mycket bättre än det Svenska genomsnittet. Lång och förtroendeskapande företagssamverkan inom IUC Z-group är troligtvis en av förklaringarna. Heja IUC Z-group!

Här hittar du hela rapporten och presentationen från i tisdags.

/Erik & Karolina

Nyhetsutskick om innovationsarbetet

2016-01-27-kl.-16.32.55-720x380

 

 

 

 

 

 

För att så många som möjligt ska kunna följa arbetet med nyskapande och innovation i Jämtland Härjedalen på ett transparens sätt så ser vi till att berätta om allt som görs här i bloggen, och i ett nyhetsbrev som kommer med jämna mellanrum. Det senaste nyhetsutskicket kom i förra veckan.

Om du är intresserad av att få utskick med uppdateringar från Region Jämtland Härjedalen om innovationsarbetet kan du fylla i dina kontaktuppgifter här.

Spaning: Sverige finns som värld i Minecraft

Lantmäteriet släpper hela Sverige som värld i dataspelet Minecraft. Det berättade Anton Alvin från Dataspelsbranschen under en föreläsning om spel för samhällsutveckling och samhällsbygge i november 2015. Bland annat har spelet har tidigare använts som samtalsunderlag för uppbyggandet av Haiti för att låta medborgarna vara en del i byggandet.

Från och med den 18 december finns den virtuella landskapsmodellen över Sverige att ladda ner.

– Det är fantastiskt roligt att tillsammans med kunder och kollegor vara en del av denna typ av projekt. Det är två glödheta trender som förenas: öppna data och användandet av spel (s.k. Gamification) för att nå ut till en bred publik, säger Ulf Månsson, konsult inom it för samhällsutveckling på Sweco.

Andra spel som används av arkitekter, samhällsutvecklare och alla som är nyfikna på samhällsbygge världen över är också Cities Skylines och stora framsteg görs också inom virtual reality där det byggs miljöer för exempelvis parkour eller lägenhetsvisningar.

Swecos nyhet 25/11: Sverige finns som värld i Minecraft

Extern inbjudan: Den cyklande ingenjören

Den cyklande ingenjören – Torbjörn Skytt

I forskningsprojektet ”Hållbart Jämtland” kartlägger vi regionens hållbarhet för att öka medvetenheten om hur våra vardagshandlingar påverkar miljön. I föredraget kommer Torbjörn Skytt att använda ”den cyklande ingenjören” som exempel för att visa på komplexiteten i hållbarhetsfrågan genom beräkningar av energi- och kolbalanser för olika sätt att förflytta sig. Hållbarhetsfrågorna har tekniska, filosofiska och även ideologiska dimensioner där individen i slutänden måste göra aktiva val för att stödja en positiv samhällsutveckling i en komplex omvärld.

Östersunds bibliotek – 12 november 12:00 -12:30, fri enté

Läs mer på Mittuniversitetets hemsida.

Spaning: Åre Sustainability Summit 2015

Kreativa platser där vi kan träffas lokalt och globalt är viktigt för nyskapande, det vet vi. Därför är det jätteroligt att Åre Sustainability Summit arrangerats i vår region flera år i rad.

I Åre finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för att arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling. Från olika håll hade det genom detta fötts en idé om ett årligt återkommande forum för  hållbarhetsfrågor.

www.aresustainabilitysummit.se

Region Jämtland Härjedalen finns representerade på flera sätt på plats. Vi ses där!