Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter. 

– I ett första skede handlar det om att ta tillvara idéer från medarbetare, men senare ska idéslussarna även kunna användas för att ta emot och vidareutveckla idéer från medborgare, brukare, ideella organisationer och företag, säger Karin Eriksson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Detta tycker vi i Jämtland Härjedalen är jättekul, då det går helt i linje med nyskapandearbetet kring kreativ byråkrati. Heja Vinnova!

Pressmeddelande 20151104: Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa