Nya medel att söka för alla Kreativa Byråkrater!

Vinnova storsatsar på att stimulera innovationskraft ur offentlig sektor!

Om du som anställd inom offentlig sektor i Region Jämtland Härjedalen ser möjligheter och vill söka medel från Vinnova så hjälper vi gärna till att göra det möjligt!

Kontakta mig direkt på erik.noaksson@regionjh.se eller ring 063-14 65 62 så gör vi ett gemensamt försök!

Se mera info nedan och på Vinnovas hemsida!

 

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Innovationsformaga-hos-specifika-malgrupper/Innovationskraft-i-offentlig-verksamhet1/InnOff/

 

Offentlig verksamhet – en självklar innovationsmiljö!

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, arbetar för att landsting, kommuner, regioner, myndigheter och andra offentligt finansierade organisationer ska bli en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer.

Under 2016 har Vinnova ett flertal satsningar för att stärka innovationskraften i offentlig verksamhet:

 

  FRÖN
Utlysning som öppnar den 1 mars och riktar sig till utförare av offentligt finansierade tjänster som äger ett förändringsbehov. Ni ska vilja utveckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation.
  Idéslussar i kommuner
I utlysningen som öppnar den 7 juni kan finansiering sökas för att utveckla en idésluss som sedan långsiktigt ska bli en del i ordinarie verksamhet. En idésluss är en miljö där idégivare, i första steget kommunanställda, kan utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i kommunal verksamhet.
  Biobaserade innovationer
Utlysningen som är öppen nu syftar till att stimulera innovationer som leder till nya biobaserade material, produkter och tjänster, som sedan ska kunna implementeras inom offentligt finansierad verksamhet. Genom att implementera och använda innovativa biobaserade lösningar kan miljömålen nås.
  Testbäddar inom miljöteknikområdet
Syftet med satsningen är att skapa fler öppna och effektiva testbäddar inom miljöteknikområdet. Med dessa som plattform förväntas nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som bidrar till hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen. Utlysningen öppnade den 2 februari 2016.
Horisont 2020
Ta chansen att utveckla innovativa lösningar på stora samhälleliga utmaningar tillsammans med Europa och världen. Resurserna i offentliga sektor minskar generellt samtidigt som medborgarnas krav ökar. Nya teknologier och metoder har stor potential att effektivisera leveranser av olika typer av välfärdstjänster.

Kalender 2016 “årshjulet”

När vi senast samlades för att fira det innovationsarbete som sker tillsammans i Jämtland Härjedalen påbörjade vi också skapandet av kommande års innovationskalender. Tanken är att alla möten som redan finns inbokade ska synliggöras i kalenderappen KULTR under menyfliken “kreativa möten”.

Tills vidare går det bra att se de aktiviteter som kom fram före jul i den här sammanställningen som Daniel gjort:

kalender2016

Regionala innovationsstrategin i grön skrud

2016-01-23-kl.-11.21.24-720x380

 

 

 

 

 

 

Eftersom organisationen Region Jämtland Härjedalen satsar på en gemensam sammanhållen kommunikation för ett tydligare regionalt ledarskap och information till medborgarna så ville vi att innovationsarbetet skulle hänga med. Därför finns nu samma fantastiska regionala innovationsstrategi som alltid, nu i en ny skön grön skrud.

 

RIS

Ladda ner och fräscha upp minnet kring vad innovationsarbetet handlar om i Jämtland Härjedalen.

Förebild: Härjedalskontraktet – “näringsliv och kommun tillsammans”

Härjedalens kommun gör en satsning för ett förbättrat näringslivsklimat – “Härjedalskontraktet, näringsliv och kommun tillsammans

Genom dialog och samskapande möten jobbar Härjedalens kommun för ett förbättrat företagsklimat där kulturen ska bygga på tillit, öppenhet och ärlighet. Arbetet innebär bland annat att spännande och innovativa satsningar görs inom offentlig upphandling.

“I november 2014 bestämde sig politikerna för att gemensamt arbeta med näringslivsklimatet i Härjedalen. Under ledning av näringslivsavdelningen genomfördes sex träffar i december 2014 för att samtala med företagen om utmaningar, idéer och önskemål. Utifrån mötena analyserade och sammanställdes tankarna från företagarna och det mynnade ut i Härjedalskontraktet, 30 mätbara punkter som Härjedalens kommun ska arbeta med och 3 punkter som företagarna ska förbinda sig till.”

Läs mer: www.herjedalen.se 

Inbjudan: Lär känna Reglab 14 dec

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Vi driver gemensamma utvecklingsprojekt, vi fördjupar de regionala analyserna och vi lär av varandra.

Verksamhetsledare Eva Moe och projektledare Karin Botås kommer hit för att berätta om Reglabs breda verksamhet och framförallt för att i en dialog lyssna på dina behov av regional inspiration, hur gör andra.

Eller kanske du vill lyfta ett område där du tycker att Reglab borde finnas. Alla är välkomna, Aulan Österäng kl 10.00 den 14 december

Titta gärna in före träffen på www.reglab.se och surfa runt.

Frågor: Ulf von Sydow /representant i Reglabs medlemsgrupp

Läs mer i inbjudan: Lär känna Reglab 14 dec kl 10

Spaning: Sverige finns som värld i Minecraft

Lantmäteriet släpper hela Sverige som värld i dataspelet Minecraft. Det berättade Anton Alvin från Dataspelsbranschen under en föreläsning om spel för samhällsutveckling och samhällsbygge i november 2015. Bland annat har spelet har tidigare använts som samtalsunderlag för uppbyggandet av Haiti för att låta medborgarna vara en del i byggandet.

Från och med den 18 december finns den virtuella landskapsmodellen över Sverige att ladda ner.

– Det är fantastiskt roligt att tillsammans med kunder och kollegor vara en del av denna typ av projekt. Det är två glödheta trender som förenas: öppna data och användandet av spel (s.k. Gamification) för att nå ut till en bred publik, säger Ulf Månsson, konsult inom it för samhällsutveckling på Sweco.

Andra spel som används av arkitekter, samhällsutvecklare och alla som är nyfikna på samhällsbygge världen över är också Cities Skylines och stora framsteg görs också inom virtual reality där det byggs miljöer för exempelvis parkour eller lägenhetsvisningar.

Swecos nyhet 25/11: Sverige finns som värld i Minecraft

Extern inbjudan: Välkommen till Evenemangsforum

“Fjolåret Evenemangsforum handlade om VM-regionen 2019 mot bakgrund av de två positiva besluten. I år

får vi en rapport om hur den resan fortsatt men vi kommer även att reflektera över vårt

evenemangssamarbete i regionen, hur man så här efter VM i Falun ser på vad som skett där och vi vill också

titta lite i kikaren och prata om vilka evenemang som den här regionen kanske ska vara värd för om några

år. Du kommer väl?”

 

PDF-inbjudan: Evenemangsforum dec 2015

Tack för en fantastisk idéverkstad om kreativa byråkrater!

Tack till er som var med och arbetade för en mer kreativ byråkrati. 

Nu finns dokumentation från dagen att ladda ner. 

Ta del av dokumentation och resultat här: 151014_kreativa_byråkrater_dokumentation


Vad har jag/vi gjort? Hur blev det gjort?

Träffen var för dig som vill utveckla dig själv inom kreativ byråkrati och samtidigt förnya offentlig sektor i Jämtland Härjedalen. Inspiration, verkstad och gemensam reflektionstid. 

Våra inbjudna inspirationstalare var:

Klas Palm, forskare i innovation i offentlig sektor vid Mittuniversitetet
Hur kan man vara kreativ i mötet med brukaren i den regelstyrda verklighet man arbetar i som byråkrat , studier och forskning, fallgropar och möjligheter. 

Louise Daving, student från Sveriges Lantbruksuniversitet
Redovisning av uppföljning sommarkontoret

Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby
Case från en kommun: Väsby Lärlab Designprocess

Dessutom fick alla deltagare dela med sig av tankar och erfarenheter samt skapa nya erbjudanden och idéer baserat på den inspiration som vi fick under dagen. Dokumenation och material från idéverkstaden finns samlat i en PDF Google dokument på webben.

Dagen avslutades med lunch på Barbecue Garden för de som ville fortsätta samtalen. 

(Som bonus hade vi den stora äran att ha en av kreativa byråkratins grundare Charles Landry på besök i Jämtland Härjedalen dagen innan idéverkstaden. Charles var på plats för att besöka platser och personer runt om i regionen för att samtala om kreativitet, stad och landsbygd, kreativ byråkrati och mycket annat.)

 Vad har det gett mig, oss, andra och situationen?

  • Vi firar redan att idéverkstaden givit ringar på vattnet!
  • Bland annat gjorde P4 Jämtland ett inslag om idéverkstaden och om varför mer kreativ byråkrati behövs (hör inslaget cirka 32:30 in i programmet). Det går också att läsa kort om vad vi gjorde på Region Jämtland Härjedalens nyhetssida.
  • Tillväxtverket har bokat Pelle Falk till stor konferens i vår. 
  • Fortsättningsträff sker den 10 december 2015.  

Vad har vi lärt oss av detta?

Intresset är stort för kreativ byråkrati - och det finns redan massor av kreativa byråkrater. Vi var 60 anmälda från alla olika samhällssektorer på idéverkstan! 

Vad är klokt och listigt - det allra bästa att göra nu?

Kom den 10 december 2015!

Vad behöver jag/vi för att lyckas med det?

Fortsätta samtalet.

Vad är nästa konkreta aktivitet? Nästa steg att ta?

En fortsättning på temat kreativa byråkrater är en öppen workshop om kreativ byråkrati som arrangeras av samma team. Välkommen att fortsätta samtalen den 10 december i samband med lanseringen av en regional sida på Verksamt.se.

13.00-15.00 Öppen workshop kreativa byråkrater

15.30-17.00 After work & Verksamt.se 

Du kan redan nu anmäla dig till nästa träff då vi jobbar vidare tillsammans om kreativ byråkrati. 

ANMÄL DIG HÄR!

Vilka styrkor behövs för att ta oss vidare?

Tillsammans har vi nu i uppdrag att se till att inspirationan från denna första idéverkstad sprider sig som ringar på vattnet ut i regionens offentliga verksamheter. Vi ser fram emot att träffa fler kreativa byråkrater i regionen de kommande åren!

Tack till alla som deltog för en rolig och givande idéverkstad! 

Media

14/10 2015: Idéverkstaden uppmärksammades av P4 Jämtland, som bland annat intervjuade innovationsstrategen Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen. Följ den här länken och hör inslaget cirka 32:30 in i programmet.

15/10 2015: Sammandrag på Nyhetssidan hos Region Jämtland Härjedalen

Spaning: Åre Sustainability Summit 2015

Kreativa platser där vi kan träffas lokalt och globalt är viktigt för nyskapande, det vet vi. Därför är det jätteroligt att Åre Sustainability Summit arrangerats i vår region flera år i rad.

I Åre finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för att arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling. Från olika håll hade det genom detta fötts en idé om ett årligt återkommande forum för  hållbarhetsfrågor.

www.aresustainabilitysummit.se

Region Jämtland Härjedalen finns representerade på flera sätt på plats. Vi ses där!