Förebild: Medborgardriven utveckling i Östersunds kommun

Vi tycker ju om att prata om hur samskapande mellan olika aktörer är en förutsättning för nyskapande. Nu har Östersunds kommun tagit beslut om att stå bakom satsningarna som föreslagits inom ramarna för MER Östersund och därför lanseras nu 61 strategiska satsningar som ska leda till ökad tillväxt. Hela processen har skett genom medborgardriven utveckling och fantastiska dialogmöten. I projektgruppen finns Hannele Lanner Johansson, Tobias Lundberg och Theresia Grön.

"Satsningarna som kommer att utföras i samverkan mellan olika aktörer är en del av att förverkliga Östersunds kommuns tillväxtmål om att vi tillsammans ska: bli Mer människor, skapa Mer jobb och bygga Mer bostäder." 

Läs Östersunds kommuns Strategiska satsningar för ökad tillväxt här. Under våren 2016 fortsätter dialogen om Mer hållbart och attraktivt Östersund.

Bra jobbat för mer medborgardriven utveckling av Östersunds kommun och alla medborgare i kommunen som engagerat er!

Tack för en fantastisk idéverkstad om kreativa byråkrater!

Tack till er som var med och arbetade för en mer kreativ byråkrati. 

Nu finns dokumentation från dagen att ladda ner. 

Ta del av dokumentation och resultat här: 151014_kreativa_byråkrater_dokumentation


Vad har jag/vi gjort? Hur blev det gjort?

Träffen var för dig som vill utveckla dig själv inom kreativ byråkrati och samtidigt förnya offentlig sektor i Jämtland Härjedalen. Inspiration, verkstad och gemensam reflektionstid. 

Våra inbjudna inspirationstalare var:

Klas Palm, forskare i innovation i offentlig sektor vid Mittuniversitetet
Hur kan man vara kreativ i mötet med brukaren i den regelstyrda verklighet man arbetar i som byråkrat , studier och forskning, fallgropar och möjligheter. 

Louise Daving, student från Sveriges Lantbruksuniversitet
Redovisning av uppföljning sommarkontoret

Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby
Case från en kommun: Väsby Lärlab Designprocess

Dessutom fick alla deltagare dela med sig av tankar och erfarenheter samt skapa nya erbjudanden och idéer baserat på den inspiration som vi fick under dagen. Dokumenation och material från idéverkstaden finns samlat i en PDF Google dokument på webben.

Dagen avslutades med lunch på Barbecue Garden för de som ville fortsätta samtalen. 

(Som bonus hade vi den stora äran att ha en av kreativa byråkratins grundare Charles Landry på besök i Jämtland Härjedalen dagen innan idéverkstaden. Charles var på plats för att besöka platser och personer runt om i regionen för att samtala om kreativitet, stad och landsbygd, kreativ byråkrati och mycket annat.)

 Vad har det gett mig, oss, andra och situationen?

  • Vi firar redan att idéverkstaden givit ringar på vattnet!
  • Bland annat gjorde P4 Jämtland ett inslag om idéverkstaden och om varför mer kreativ byråkrati behövs (hör inslaget cirka 32:30 in i programmet). Det går också att läsa kort om vad vi gjorde på Region Jämtland Härjedalens nyhetssida.
  • Tillväxtverket har bokat Pelle Falk till stor konferens i vår. 
  • Fortsättningsträff sker den 10 december 2015.  

Vad har vi lärt oss av detta?

Intresset är stort för kreativ byråkrati - och det finns redan massor av kreativa byråkrater. Vi var 60 anmälda från alla olika samhällssektorer på idéverkstan! 

Vad är klokt och listigt - det allra bästa att göra nu?

Kom den 10 december 2015!

Vad behöver jag/vi för att lyckas med det?

Fortsätta samtalet.

Vad är nästa konkreta aktivitet? Nästa steg att ta?

En fortsättning på temat kreativa byråkrater är en öppen workshop om kreativ byråkrati som arrangeras av samma team. Välkommen att fortsätta samtalen den 10 december i samband med lanseringen av en regional sida på Verksamt.se.

13.00-15.00 Öppen workshop kreativa byråkrater

15.30-17.00 After work & Verksamt.se 

Du kan redan nu anmäla dig till nästa träff då vi jobbar vidare tillsammans om kreativ byråkrati. 

ANMÄL DIG HÄR!

Vilka styrkor behövs för att ta oss vidare?

Tillsammans har vi nu i uppdrag att se till att inspirationan från denna första idéverkstad sprider sig som ringar på vattnet ut i regionens offentliga verksamheter. Vi ser fram emot att träffa fler kreativa byråkrater i regionen de kommande åren!

Tack till alla som deltog för en rolig och givande idéverkstad! 

Media

14/10 2015: Idéverkstaden uppmärksammades av P4 Jämtland, som bland annat intervjuade innovationsstrategen Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen. Följ den här länken och hör inslaget cirka 32:30 in i programmet.

15/10 2015: Sammandrag på Nyhetssidan hos Region Jämtland Härjedalen

Extern inbjudan: Den cyklande ingenjören

Den cyklande ingenjören – Torbjörn Skytt

I forskningsprojektet ”Hållbart Jämtland” kartlägger vi regionens hållbarhet för att öka medvetenheten om hur våra vardagshandlingar påverkar miljön. I föredraget kommer Torbjörn Skytt att använda ”den cyklande ingenjören” som exempel för att visa på komplexiteten i hållbarhetsfrågan genom beräkningar av energi- och kolbalanser för olika sätt att förflytta sig. Hållbarhetsfrågorna har tekniska, filosofiska och även ideologiska dimensioner där individen i slutänden måste göra aktiva val för att stödja en positiv samhällsutveckling i en komplex omvärld.

Östersunds bibliotek – 12 november 12:00 -12:30, fri enté

Läs mer på Mittuniversitetets hemsida.

Inbjudan: Läget i länet

Hur står det egentligen till i Jämtlands län? Och hur kommer det att bli i framtiden? Med analyser utifrån rykande färska siffror kring länets befolkningsutveckling följer vi upp det tidigare arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Var befinner vi oss idag och hur prognostiseras åren framåt?

Välkommen till regiondagarna 2-3 mars 2016! Vi får lyssna på omvärldsanalyser från nationella experter gällande migration, landsbygdens framtid och näringslivets utsikter. Det blir även presentationer från regeringens regions- respektive landsbygdsutredningar.

Regiondagarna 2016 arrangeras av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län och riktar sig till företrädare för såväl offentliga aktörer som näringslivet. Eller till dig som bara är intresserad i största allmänhet. Sätt därför ett kryss i kalendern redan nu – lunch till lunch 2-3 mars och mat, mingel och underhållning kvällen däremellan. En inbjudan med program kommer senare.

Kontakt
Ulf von Sydow
Tel: 063-14 65 79
ulf.von.sydow@regionjh.se

Berit Eriksson
Tel: 063-14 66 07
berit.eriksson@regionjh.se

Hans Halvarsson
Tel: 010-225 33 34
hans.halvarsson@lansstyrelsen.se

Källa ursprunglig inbjudan.

Extern inbjudan: Välkommen på Idélabb! 

Idélabb Fokus Mat & Kultur är kreativa mötesplatser där företag, föreningar och eldsjälar med hjälp av affärsutveckling, lekfulla metoder och meningsfulla samtal, utifrån sin befintliga verksamhet eller nya idéer, utvecklar innehåll till det regionala kulturprogrammet som är en del av UNESCO Creative Cities Network globala årsmöte i Östersund, 12-18 september 2016.

Till Idélabbet välkomnar vi regionens företag, föreningar, institutioner och kreatörer att tillsammans skapa spännande och innovativt innehåll till det regionala kulturprogrammet. Under Idélabbet guidar vi er genom processen, hjälper till att koppla ihop aktörer och att se nya affärsmöjligheter.  Läs mer här: http://eepurl.com/bE3V69

Spaning: Åre Sustainability Summit 2015

Kreativa platser där vi kan träffas lokalt och globalt är viktigt för nyskapande, det vet vi. Därför är det jätteroligt att Åre Sustainability Summit arrangerats i vår region flera år i rad.

I Åre finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för att arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling. Från olika håll hade det genom detta fötts en idé om ett årligt återkommande forum för  hållbarhetsfrågor.

www.aresustainabilitysummit.se

Region Jämtland Härjedalen finns representerade på flera sätt på plats. Vi ses där!